Loading…

Învierea lui Isus (lecția 1)

 

1Corinteni 15:1-4

INTRODUCERE

1. Învierea în trup este una dintre marile teze ale bibliei, a credinței și speranței Creștinilor. Apostolul Pavel, în acest capitol 15, pune înaintea Corintenilor și a întregii omeniri, dovada prin care acest eveniment este indubitabil și anume că învierea noastră este o consecință a învierii lui Isus Hristos.

2. Această Evanghelie este într-adevăr o veste bună. Pe lângă faptul că Isus Hristos a fost jertfit pentru păcatele noastre (1Cor 15:3), apostolul Pavel, precum și restul apostolilor (1Cor 15:11), au propovăduit că El a înviat din morți pentru ca noi să avem certitudinea propriei noastre învieri.

3. În această lecție, vom vedea ce înseamnă pentru Creștini negarea învierii lui Isus Hristos.

DISCUŢIE

I. DACĂ HRISTOS N-A ÎNVIAT…

A. PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI ESTE ZADARNICĂ, 1Cor 15:14

1. Predicarea apostolilor este ”goală”, fără sens.

2. Pentru că nu au proclamat altceva decât un basm, o ficțiune, Mat 15:9

B. CREDINȚA NOASTRĂ ESTE ZADARNICĂ, 1Cor 15:14

1. Credința noastră în Hristos ar fi de asemenea fără sens.

2. Credința noastră ar fi o minciună, o poveste, nu un adevăr, 1Cor 6:14

C. APOSTOLII AU FOST NIȘTE MARTORI MINCINOȘI, 1Cor 15:15

1. Au mărturisit că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morți, Fapte 2:32

2. Au pretins că au petrecut 40 de zile cu El după înviere, Fapte 10:39-41

3. Nu există posibilitatea de a fi înșelați sau greșiți; fie au spus adevărul, fie au mințit deliberat!

D. NOI SUNTEM ÎNCĂ ÎN PĂCATELE NOASTRE, 1Cor 15:17

1. Isus ar fi fost doar un mincinos, un lunatic care a murit pe cruce.

2. O astfel de persoană nu ar fi putut oferi o jertfă sfântă și fără cusur, Ioan 8:21-24

E. CEI CE AU ADORMIT ÎN HRISTOS SUNT PIERDUŢI, 1Cor 15:18

1. Credința lor ar fi fost într-un Mesia fals, un impostor.

2. Nu ar fi fost nici o ispășire pentru păcatele lor.

3. Murind în păcatele lor, nu ar mai avea nicio speranță, 1Tes 4:13-18

F. CREȘTINII SUNT DE COMPĂTIMIT, 1Cor 15:19

1. Pentru că credem într-un Mesia fals.

2. Pentru că credința noastră în El ne determină să ne abținem de la multă ”plăceri” lumești.

3. Pentru că suntem adesea ridiculizați sau persecutați pentru credința noastră.

CONCLUZIE

1. Fără înviere, nu am avea Creștinism. Dacă Isus nu a înviat din morți, cum putem crede în cineva care nu mai există?

2. Cum putem să-L rugăm pe Isus să preia controlul asupra vieții noastre? Cum putem pretinde că El trăiește în inimile noastre?

3. Fără înviere, Creștinismul este doar un alt sistem etic, o altă filozofie.

4. După cum spune Pavel, învierea lui Hristos este fundamentală pentru credința creștină. Dacă Isus nu a înviat, atunci noi nu ar trebui (nu putem) să fim Creștini!

5. 1Ioan 3:2; Filip 3:21