Loading…

Iosif (lecția 3)

 

Geneza 37:1 – 50:26

INTRODUCERE

Text: Geneza 41:37-50:26

1. Vezi introducerea la partea 1.

DISCUȚIE

I. IOSIF CA PRINȚ ÎN EGIPT
A. Înțelept în slujba lui Faraon.

1. La vârsta de 30 de ani, Iosif este înălțat să domnească peste Egipt – Geneza 41:38-46

2. Înțelepciunea lui s-a manifestat în slujirea lui

a. În timpul celor șapte ani de prosperitate – Geneza 41:47-49

b. În timpul celor șapte ani de foamete – Geneza 41:53-57; 47:13-26

3. Nu a rămas ignorant față de binecuvântările lui Dumnezeu – Geneza 41:50-52

B. A crezut în providența lui Dumnezeu.

1. Dumnezeu poate să facă să iasă lucruri bune din intenții rele – Geneza 50:20 2. Dumnezeu va împlini promisiunile făcute poporului Său – Geneza 50:24-25

II. APLICAȚII

  1. Răbdarea și siguranța speranței trebuie să caracterizeze viața creștinului. Putem întotdeauna – cel puțin ar trebui întotdeauna – să ne uităm cu încredere la îndeplinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, Evr. 11:1; Rom. 8:24-25; 2 Cor. 4:17-18.

  2. Nu putem aduce roadă în Domnul până nu lăsăm în urmă trecutul (uităm), Ioan 15:2,8; Filip. 3:13-14; Luca 9:62.

  3. Viețile noastre nu sunt în mâinile oamenilor, ci în mâinile lui Dumnezeu, care este biruitor în toate lucrurile, Mat. 10:29, 31; Rom. 8:28; 2 Cor. 5:1

CONCLUZIE

1. Iosif a fost și va rămâne un ”erou al credinței”.

a. Concentrat în credință și încredere în Dumnezeu.

b. Devotat să slujească lui Dumnezeu și omului cu onoare și responsabilitate.

c. Nu a îngăduit în a fi descurajat de ura, trădare și uitarea (nerecunoștința) altora.

2. Ultimele zile ale vieții lui Iosif au fost o ilustrare a ”misterioasei” providențe a lui Dumnezeu.

3. Plin de credință a fost încredințat că Dumnezeu va împlini legământul făcut cu Avraam, Isaac și Iacov.