Loading…

Isus adevărata mană

 

Ioan 6:48-51

INTRODUCERE

1. Când adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustiul Sinai împotriva lui Moise şi Aaron, Dumnezeu i-a spus lui Moise că-i va da lui Israel pâine din cer (Exo 16:4-5, 14-15).

2. Mai târziu Israel a numit această pâine din cer „mană” (în limba ebraică ”hîy mân”, în traducere: ”Ce este aceasta?” din v 15), Exo 16:31

3. Domnul Isus la Marea Galileii le-a zis celor ce erau adunați: “Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac…” Ioan 6:51

4. Pâinea pe care o oferă Isus este mai bună decât mana pe care a mâncat-o Israel în pustie. Isus ne oferă pâine cerească pentru viața veșnică.

5. Asemenea lui Isus, mana a fost:

 

DISCUȚIE

I. O Nevoie (cf Exo 16:3)

· Mat 1:21, 23; Psa 130:7-8; Lc 19:10

 

II. Un Dar de la Dumnezeu (cf Exo 16:4)

· Ioan 3:14-16; Rom 6:23; Efes 2:8-9

 

III. Acceptată Personal (cf Exo 16:16)

· Ioan 1:10-13; Evr 3:12-15; 1Ioan 5:11-13

 

IV. Singurul Mijloc de Salvare (cf Exo 16:35)

· Ioan 8:24; Fapte 4:11-12; Ioan 14:6

 

CONCLUZIE

1. „Eu sunt Pâinea vieţii.” Ioan 6:48 Domnul Isus este pâinea care are viață în sine și prin urmare, El poate da viață tuturor celor care o primesc.

2. Trupurile noastre ar putea trăi fără hrană însă sufletele noastre nu pot trăi fără Hristos. Hristos este Pâinea din cer, pentru că în Hristos Dumnezeu se dă pe Sine, pentru ca prin viața Lui noi să putem trăi, 2Cor 5:17-19

3. Te împărtășești tu cu adevarata mană? Isus este adevărata mană care ne-a fost dată de Tatăl ceresc!