Loading…

Isus predică Evanghelia (lecția 2)

 

Matei 4:12-17 

INTRODUCERE

1. În Mt 4:12-17, citim despre lucrarea publică de predicare a lui Isus în Galileea.

2. Slujirea Sa publică a implicat și o lucrare de ”predicare” – Mt 4:17, 23

3. Cuvântul ”propovăduire” (Gr. “kērussō “) înseamnă ”a vesti, a proclama, a declara” – Fapte 10:42; Rom 10:15; Col 1:23

4. Care a fost mesajul pe care Isus la vestit/proclamat? Este un mesaj care ar trebui predicat și astăzi?

DISCUŢIE

I. ISUS A PREDICAT VENIREA ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR

A. A fost punctul central al slujirii Sale de predicare – Mt 4:23

1. Tema”PrediciidepeMunte”-Mt5:3,10;6:33;7:21

2. Tema multora dintre pildele Sale – Mt 13:19,24,31,33,44,45,47

3. A fost tema ”Micii însărcinări” – Mt 10:7

II. CE ESTE ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR?

A. Este același lucru cu ”Împărăția lui Dumnezeu” – Mt 4:17; Mc 1:14-15

B. ”Împărăția cerurilor” implică patru concepte inter-conexe:

1. Suveranitatea lui Dumnezeu-Mt 6:10

2. Natura ei spirituală-Ioan 18:36; Ro14:17

3. Manifestarea vizibilă sub forma bisericii Domnului Isus- Col.1:13; 1 Tes 2:12

4. Aspectul său prezent și viitor-2 Pe 3:10-13

III. ESTE NECESARĂ, ASTĂZI, PREDICAREA ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR?

A. Filip ”predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu”- Fapte 8:12

B. Apostolul Pavel a predicat despre ea – Fapte 14:22; 19:8; 20:25; 28:23

C. În epistolele sale, Pavel a scris despre ea – 1Cor 6:9-10; Gal 5:21; Efes 5:5

D. Autorul cărții ”Evrei” vorbește despre o ”împărăție care nu se poate clătina” – Evr 12:28

E. Iacov spune că cei ”bogați în credință” vor fi ”moștenitori ai împărăției” – Iac 2:5

F. Petru a scris despre cum ni se ”va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” – 2Pe 1:10-11

CONCLUZIE

1. Există o diferență între mesajul predicat de noi astăzi și cel al lui Ioan Botezătorul, al Domnului Isus, al apostolilor în contextul ”Micii însărcinări”, ei au vestit că Împărăția ”este aproape” – Mt 10:7

2. În timpul slujirii pământești a Domnului Isus, împărăția era în viitor – Mc 1:14-15

3. După înălțarea lui Hristos, împărăția a fost predicată atât la timpul prezent, cât și viitor.

a. “Cei ce au primit propovăduirea” … ”Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. – Fapte 2:41,47; Col. 1:13; Apoc 1:9

b. Cei care vor stărui în credință vor moșteni împărăția cerească și veșnică a Domnului nostru Isus Hristos – Fapte 14:22; 2Pe 1:10-11

4. Te-ai supus tu, Evangheliei Împărăției așa cum a fost ea vestită de apostolii Domnului Isus?