Loading…

Voia Tatălui(lectia 1)

 

Matei 7:21

INTRODUCERE:

1. Noi credem că destinul nostru etern depinde de a face voia Tatălui (Mat.7:21), fără a adăuga (2 Ioan 9; 1 Cor. 4:6; 1 Petru 4:11) și fără a scoate ceva din Cuvântul Lui (Apoc. 22:19).

2. Ce este voia Tatălui care ne face drepți, neprihăniți?

3. Ce este voia omului care ne face atât de greșiți?

DISCUŢIE:

I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE ADEVĂRUL, IOAN 17:17

1. Dumnezeu nu poate minți, Tit 1:2.

a. 2 Tim. 2:13

2. El este infinit în cunoaștere (Iov 38:1-6). A se vedea diferența între cunoașterea omului și a lui Dumnezeu (Iov 42:1-6).

3. Cuvântul lui Dumnezeu reflectă realitatea așa cum este. Dumnezeu fiind sursa ultimă a realității.

4. Făcând voia Tatălui, atunci, acționăm potrivit adevărului, recunoscând realitatea și omnisciența lui Dumnezeu.

II. CALEA OMULUI ESTE MOARTEA

1. Prov. 14:12 “…la urmă se văd că duc la moarte.”!!!

a. Luca 13:24

2. Petru și-a dat seama de acest adevăr, Ioan 6:66-68.

a. Matei 7:13-14

3. Omul, fără Dumnezeu, pe cont propriu, sfârșește în moarte, Geneza 6:5.

CONCLUZIE:

1. Atunci când alegem să urmăm calea oamenilor (denominaționismul), mai degrabă decât pe Dumnezeu și Cuvântul Lui, păcătuim și destinul nostru este pecetluit.

2. Matei 24:42, Veghează căci nu știi când vine Domnul!

3. Încrede-te în Dumnezeu!

4. Ps.37:5