Loading…

Biblia

 

Auzim mereu expresia: “Doar nu te-ai apucat să citeşti Biblia?” Pentru alţii Biblia nu-i decât o altă carte pe care ar trebui s-o citim. Dar există şi omul mândru de el, deoarece Biblia lui este pe raft alături de alte carti, poate prafuită şi nedeschisă,dar este acolo împreună cu alte “valori”.Alţii au mers până acolo încât să denigreze Biblia, desconsiderând până si ideea de a o citi, ca să numai vorbim de faptul de a o avea în biblioteca personală. Aceştia sunt oamenii părtinitori si cu prejudecăţi,sau pur şi simplu necunoscători.

Biblia este unică! Ideile cu care ne străduim să descriem Biblia, sunt însumate în cuvântul “unic”.Prin definiţie,cuvântul “unic”înseamnă exclusiv, fără pereche, neavând asemănare sau egal. Biblia este unică.Este o carte deosebită de toate celelalte cărţi în următoarele privinţe:

Unică în continuitatea ei. Este o carte scrisă:

 • într-un interval de timp de 1500 de ani.
 • în timpul a peste 60 de generaţii
 • de către peste 40 de scriitori diferiţi, proveniţi din diferite pături sociale: împăraţi, ţărani, pescari, poeţi, cărturari etc.
 • în locuri diferite:Moise scrie în pustie, Ieremia în temniţa, Luca în timp ce călatorea, Ioan exilat pe insula Patmos.
 • în timpuri diferite:David scrie în timpuri de război, Solomon în timp de pace.
 • în diferite stări sufleteşti:unii au scris de pe culmile bucuriei, alţii din adâncul necazului şi al disperării.
 • pe 3 continente:
  • Asia
  • Africa 
  • Europa
 • in 3 limbi diferite:
  • Ebraică – limba Vechiului Testament
  • Aramaică – în limba „comună” a Orientului Apropiat Greacă – limba Noului Testament.

Subiectul Bibliei include sute de probleme controversate.Un subiect controversat va genera opinii contradictorii atunci când este menţionat sau discutat. Scriitorii Bibliei au vorbit despre aceste subiecte în armonie şi continuitate, de la Geneză la Apocalipsă.

Există o singură istorie în desfăşurare: răscumpărarea omului din păcat. Astfel paradisul pierdut al Genezei devine paradisul recâştigat al Apocalipsei. Dacă drumul spre pomul vieţii este închis in Geneză,acesta se deschide pentru eternitate în Apocalipsă.

Biblia este o carte unică în supravieţuirea ei în timp. Fiind scrisă pe materiale perisabile a trebuit să fie copiată si recopiată timp de sute de ani înainte de inventarea tiparului.Cu toate acestea existenţa, stilul, corectitudinea ei nu au fost diminuate.

Evreii au păstrat aceste manuscrise aşa cum nici un alt manuscris nu a fost păstrat vreodată. Folosind sistemul lor – Massora – aceştia păstrau evidenţa fiecărei litere, silabe, cuvânt şi paragraf.
Exista în cultura lor o grupare specială de bărbaţi, cărturari, cunoscători ai legii, masoreţi, a căror singură datorie era să păstreze şi să transmită aceste documente cu fidelitate practic perfectă.Cine a numărat vreodată literele, silabele sau cuvintele scrierilor lui Platon, Cicero sau Aristotel? Au fost destui care au făcut-o pentru Biblie!

Unică în supravieţuirea ei,în ciuda persecuţiilor. Biblia rezista ca nici o altă carte atacurilor nenumărate ale duşmanilor ei. Mulţi au încercat să o interzică, să o scoată în afara legii, începând din zilele împăraţilor romani şi până în zilele noastre în ţările dominate de comunism.Unii i-au prezis şi „sfârşitul”. Voltaire, binecunoscutul ateu fancez, care a murit în 1778, a spus pe atunci că, în mai puţin de 100 de ani creştinismul va dispare şi va deveni o amintire. Ce s-a întâmplat însă? Voltaire a devenit o amintire, în timp ce răspândirea Bibliei continuă să crească tot mai mult în întreaga lume. În ceea ce priveşte predicţia lui Voltaire cu privire la dispariţia creştinismului şi a Bibliei în 100 de ani, la aproximativ 50 de ani de la moartea sa Societatea Biblică din Geneva folosea tiparul şi casa lui Voltaire pentru a tipării Biblii.

Unică în supravieţuirea ei la critică. Timp de 1800 de ani necredincioşii au atacat şi respins această carte, dar totuşi aceasta a rămas în picioare şi astăzi, puternică şi neclintită ca o stâncă. Răspândirea Bibliei creşte mereu şi este preţuită, iubită şi citită astăzi mai mult ca oricând. Necredincioşii, cu toate atacurile lor, nu au avut mai mult succes împotriva acestei cărţi decât ar avea cineva încercând să dărâme piramidele din Egipt cu un ciocan. Cuvântul lui Dumnezeu este o nicovală care a tocit multe ciocane. Ciocanele necredincioşilor au lovit în această nicovală secole la rând, ele s-au tocit dar nicovala mai rezistă încă. Dacă Biblia nu ar fi fost Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ar fi distrus-o de mult. Împăraţi şi papi, preoţi şi guvernatori şi-au încercat puterile împotriva ei. Ei au murit, dar Cuvântul este încă viu şi lucrător!

Nici o altă carte nu a fost aşa de cioplită, disecată, trecută prin ciur, cercetată sau calomniată. Nici una nu a fost supusă unor asemenea atacuri de masă cum a fost Biblia, cu un asemenea venin şi scepticism, cu atâta meticulozitate împotriva fiecărui capitol, verset şi principiu. Totuşi, în pofida tuturor criticilor, Biblia este încă citită, studiată şi iubită de milioane de oameni.

Cu adevărat, Biblia este o carte unică! Pe lângă toate aceste lucruri extraordinare pe care le-am auzit despre Biblie, cel mai important este modul în care aceasta tratează problema păcatului în viaţa personajelor ei. Citiţi biografiile de azi, ca să vedeţi cum se încearcă să se acopere, să se ocolească sau să se diminueze aspectele umbrite din viaţa oamenilor. Luaţi, de exemplu, orice personalitate a lumii mondene. Cei mai mulţi sunt prezentaţi ca adevăraţi sfinţi, fără greşeală. Biblia nu face aşa, ea spune lucrurilor pe nume. Ea denunţă păcatele oamenilor (Deut.9:24), păcatele patriahilor (Gen. 12:11-13; 49:5-7). Evangheliştii vorbesc despre propriile greşeli, cât şi despre cele ale apostolilor (Matei 26:31-56; Marcu 6:52, 8:18; Luca 8:24-25), despre neregulile care existau în biserică (1Cor.1:11, 5:1-2). Mulţi vor spune:”De ce a fost nevoie să fie relatat episodul păcătuirii lui David cu Batşeba”? Pentru că Biblia are „obiceiul”să spună lucrurilor pe nume.

Concluzia este evidentă: Biblia este o carte unică, diferită de toate celelalte cărţi, fără egal! Un om înţelept a făcut cândva următoarea remarcă: „Un om inteligent va citi cartea care a atras asupra ei mai multă atenţie decât oricare alta, dacă este cu adevărat în căutarea adevărului”.

Şi ce este adevărul? Domnul Isus a spus: „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Biblia este adevărul. Este Cuvântul lui Dumnezeu (2Tim.3:16-17), prin care omul este chemat să fie iertat, sfinţit şi să devină cetăţean al cerului. Dacă suntem în căutarea adevărului trebuie să-l căutăm acolo unde este.