Loading…

Ce nu va face Isus când se va întoarce

 

Isus Hristos a murit, a fost îngropat şi a înviat din morţi (1 Corinteni 15: 3-4). Apoi S-a înălţat la cer, cu o asigurare angelică a întoarceri lui: “Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care a fost luat de la voi în cer, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer “(Fapte 01:11). Isus se va întoarce.

Din primul secol până în prezent au existat multe speculații nefondate despre când Isus se va întoarce şi ce se va întâmpla atunci când el o va face. Doctrinele false despre “venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El” nu va crea probleme sau îi înşela pe cei care cred Cuvântul lui Dumnezeu (2 Tes 2: 1-2). În Cuvântul lui Dumnezeu este clar că:

1. Isus nu va reveni pe pământ. Nu există nici un singur pasaj în Scriptură care să înveţe că Isus va pune piciorul pe pământ la revenirea Sa. Revenirea Sa este sigură, dar el nu va pune piciorul său pe pământ (latinescul terra). Scripturile ne asigură că atunci când Domnul va reveni, cei morţi şi sfiţii care trăiesc “va întâlni pe Domnul în văzduh”, iar în acest mod “să fie totdeauna cu Domnul” (1 Tes 4: 16-17). La întoarcerea Sa cerurile şi pământul vor “trece cu un zgomot mare, iar elementele se vor topi de mare căldură; şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”(2 Petru 3:10). Când Isus se va întoarce pământ nu va mai fi!

2. Isus nu va reveni pentru a stabili Împărăția lui Dumnezeu şi pentru a domni din Ierusalim pentru 1.000 de ani. Având în vedere că pământul va fi distrus când se va întoarce, Domnul nu va institui un regat pe pământ. Aceasta este conformă cu Scripturile care ne invaţă “la venirea Lui” Isus va da Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl” (1 Corinteni 15: 23-24). Împărăția lui Hristos “nu este din lumea aceasta” (Ioan18:36). Este o împărăţie spirituală compusă din creştini; este biserica lui Hristos şi a fost întemeiată la Rusalii precedată de înălţarerea Sa la cer (Fapte 1:9; 2:41; Matei 16: 18-19; Luca 17: 20-21; Col 1:13). O domnie de o mie de ani pe pământ a lui Hristos este o doctrina falsa fantezistă gândită de cei care refuză să accepte că biserica şi nu o împărăţie pământească este scopul etern al lui Dumnezeu (Efeseni 3: 10-11). Domnul Isus domneşte astăzi ca rege (Psalmi 2: 6-7; Fapte 2:30,36; 13: 32-34).

3. Isus nu va reveni pentru a aduna poporul lui Israel în ţara lui. Dumnezeu a promis urmaşilor lui Avraam ţara Canaanului (Gen 12: 7). Dumnezeu a împlinit această promisiune: “Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire şi s-au aşezat în ea.” (Iosua 21:43). Este o speranţă falsă să aşteptăm ca Dumnezeu să facă ceea ce a făcut deja.

Cei care nu au ascultat de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos vor suferi pedeapsa veşnică, atunci când Domnul Isus se va întoarce (2 Tes 1: 7-9). Pe de altă parte, cei neprihăniţi vor primi odihnă veşnică şi vor slăvi Numele Lui (2 Tes 1: 7, 10). Noi toţi trebuie să “fim gata”, deoarece nu ştim când Domnul Isus se va întoarce. Dar ştim că se va întoarce sa ne duca în veşnicie (Matei 24:44; 1 Tes 5: 1-11).