Loading…

Darurile miraculoase vor înceta

 

1 Cor. 13:8-10

Au încetat darurile miraculoase în biserica lui Dumnezeu? Este important să recunoaștem faptul că acest lucru nu este o chestiune dacă Dumnezeu săvârșește încă minuni astăzi. Ar fi o nebunie și nebiblic în a pretinde că Dumnezeu nu ar putea vindeca oameni, sau să vorbească oamenilor, sau să facă semne și minuni astăzi. Nu-L putem limita pe Dumnezeu, pe El care este atotputernic. Întrebarea corectă este, dacă darurile miraculoase ale Duhului, descrise în 1 Corinteni 12-14, sunt încă active astăzi în biserică. De asemenea, nu este o chestiune dacă poate Duhul Sfânt (care El însuși este Dumnezeu – Fapte 5:3-4) să dea un dar miraculos cuiva. Întrebarea este dacă Duhul Sfânt împarte încă darurile Sale miraculoase astăzi.

Ținând cont de cele menționate mai sus, să căutăm răspuns la următoarele întrebări: Când primim Duhul Sfânt? Ne sunt date darurile Duhului Sfânt astăzi? Fac oamenii minuni în zilele acestea prin puterea Duhului Sfânt?

Răspunzând la prima întrebare, când cineva primește Duhul Sfânt, avem un pasaj in epistola către Galateni 3:2. Se spune:”Iată numai ce voiesc să știu dela voi: prin faptele Legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței?” Sintagma “auzirea credinței” înseamnă mult mai mult decât doar de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu când este predicat. Aceasta înseamnă a înțelege și a te supune, de asemenea. Așa că Duhul Sfânt locuiește numai în cel care, prin credință, primește Cuvântul lui Dumnezeu și se supune acestuia. Acesta este momentul când Creștinul primește Duhul Sfânt, dar acest lucru nu are in vedere aspectul miraculos al Duhului Sfânt.

Ca răspuns la a doua si a treia întrebare, oamenii nu fac minuni astăzi așa cum făceau creștinii în primul secol. În primul rând, uitați-vă la calitatea minunilor pe care oamenii pretind că le fac astăzi. Unde sunt cei care pot merge pe apă? Unde sunt cei care pot liniști furtunile? Unde sunt cei care pot învia pe cei morți? Unde sunt cei care pot face surzii sa audă? Unde sunt cei care-i pot face pe orbi să vadă? Aceasta este calitatea minunilor care sunt relatate în Biblie. Niciodată, astăzi, nu se va găsi o singură persoană care să poată face minuni de o asemenea anvergură. În schimb, găsești oameni care încearcă să facă miracole mai ambigue, care nu sunt în mod evident miracole. Veți găsi oameni care tremură și se tăvălesc pe jos. Veți găsi oameni vorbind în “limbi”, care nu sunt limbi în conformitate cu definiția biblică a limbilor (citește Fapte 2:1-11 și acordă atenție la ceea ce sunt limbile în acest pasaj). Veți găsi oameni care au fost ”vindecați” de boli pe care nu le poți vedea sau defini. Calitatea minunilor de care auzim astăzi nu este la fel ca și cea pe care o performau Domnu Isus și apostolii Săi.

În al doilea rând și poate cel mai important, Biblia spune că minunile au încetat. 1 Corinteni 13 este privit ca marele capitol al iubirii din Biblie. Pavel discută despre folosirea darurilor miraculoase în capitolele 12-14 din 1 Corinteni. În capitolul 13 el face o distincție între minuni
și calea iubirii. Observați ce spune el la mijlocul capitolului cu privire la ce se va întâmpla, ce va rămâne și ce va înceta (versetul 8). ”Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfîrși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfîrșit.” Minunile vor înceta, dar dragostea nu. Acesta este contrastul făcut de Pavel în acest pasaj.

La sfârșitul capitolului el adaugă încă două lucruri la conceptul de iubire, care nu vor înceta. Aceste trei lucruri sunt credința, nădejdea și dragostea. Acestea trei vor rămâne pe când minunile vor înceta. Unii oameni spun că aceste lucruri nu au încetat, dar vor înceta atunci când va reveni Domnul Isus. Aceasta este ceea ce spun ei că înseamnă, “ceea ce este desăvârșit”, în versetul 10. Cu toate acestea, “ceea ce este desăvârșit” nu se poate referi la Isus pentru că atunci când va veni Isus nădejdea va fi înlăturată. Pavel scrie în Romani 8:24 “Căci în nădejdea aceasta am fost mîntuiți. Dar o nădejde care se vede, nu mai este nădejde: pentrucă ce se vede, se mai poate nădăjdui?” Când Isus va veni din nou, Îl vom vedea așa cum este și nu mai este necesar să mai trăim cu nădejdea venirii Lui. Dacă “ceea ce este desăvârșit” este Isus, atunci nu numai că trebuie să înceteze miracolele la acel moment, dar și nădejdea. Dar Pavel spune în versetul 13, că nădejdea va rămâne la venirea a ceea ”ce este desăvârșit”. Pe de altă parte, ”ce este desăvârșit” este pus în contrast cu ”în parte” și se referă la cunoștință. Unul din darurile Duhului Sfânt fiind, darul cunoștinței (1 Cor. 12:8) alături de prorocie si vorbirea in limbi (1 Cor. 8:10). Și dacă ”ce este desăvârșit” ar fi Isus Hristos, cum a venit El în primă instanță ”în parte”? A fost ”incomplet” la prima venire și va fi ”complet” la a doua? Pavel afirma in Coloseni 1:19 ”Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El…”

Deci, “ceea ce este desăvârșit” trebuie să fie altceva decât Isus. De fapt, “ceea ce este desăvârșit” a venit deja. “Ceea ce este desăvârșit” este Cuvântul complet revelat al lui Dumnezeu. Iacov îl numește “legea desăvârșită a libertății” în Iacov 1:25. Atât Pavel cât și Iacov folosesc același cuvânt, ”teleios”, care înseamnă, dus până la capăt, finalizat, care nu mai are nevoie de nimic pentru a fi complet. În plus, Efeseni 4:7-13 vorbește de asemenea despre sfârșitul miracolelor. Darurile care le-au fost date creștinilor (apostoli, profeți, etc.) s-au dat până când vor ajunge toți la “unitatea credinței”. Această sintagmă nu se referă la un moment anume în care toți Creștinii vor avea același nivel de cunoaștere și spiritualitate. Aceasta înseamnă că, atunci când “unitatea credinței” va veni, nu vom mai avea nevoie de darurile miraculoase ale Duhului Sfânt (Iuda 3; 2 Pet. 1:3). ”Unitatea credinței” nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu complet revelat.

Permiteți-mi să argumentez succint:

1. Darurile vor înceta, dar credința, nădejdea și dragostea vor rămâne (1 Cor. 13:8,13). 2. Darurile vor înceta atunci când ceea ”ce este desăvârșit” va veni (1 Cor. 13:10).
3. Credința, nădejdea și dragostea vor continua să existe și atunci când ceea ”ce este desăvârșit” va vine (1 Cor. 10:13).

4. Nădejdea nu poate continua să existe atunci când Isus va reveni, deoarece nădejdea care se vede nu mai este nădejde (Rom. 8:24; Apo. 1:7; 22:4; 1 Ioan 3:2).
5. Deci, ceea ”ce este desăvârșit” nu poate fi revenirea lui Isus pentru că atunci nădejdea nu mai este necesară.

6. Prin urmare, ceea ”ce este desăvârșit” trebuie să vină după momentul scrierii lui Pavel și înaintea de venirea lui Isus.
7. De aceea trebuie ca minunile să înceteze cândva după ce Pavel scrie epistola către Corinteni și înainte de venirea lui Isus.
8. Acest lucru se va întâmpla atunci când “unitatea credinței” va veni (Efes. 4:13).
9. “Unitatea credinței” a venit după ce Ioan a scris cartea Apocalipsei (Apo. 22:18,19).
10. Darurile și-au încheiat lucrarea după ce Ioan a scris cartea Apocalipsei.

De asemenea, trebuie să luăm în considerare care a fost scopul minunilor. În Marcu 16:20 se spune, “Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-l însoțeau.” Scopul minunilor a fost de a confirma Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au avut o Biblie așa cum avem noi astăzi. Ei au avut oameni care predicau și au avut nevoie de ceva care să le arate că ceea ce ei predicau era adevărul Evangheliei. Dumnezeu a adus mărturie prin semne și minuni ca ce spuneau ei era adevărat. Acesta a fost scopul minunilor.

Notă: Evrei 2: 3,4 “… cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mîntuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile Duhului Sfînt, împărțite după voia Sa!” Cuvintele care au fost spuse pentru prima dată au fost confirmate de către Dumnezeu, care a adus mărturie pentru ele. Cum a făcut acest lucru? Prin semne, minuni și felurite daruri ale Duhului Sfânt. Acesta este modul în care cuvintele apostolilor și profeților au fost confirmate și s-au dovedit a fi adevărul lui Dumnezeu. Noi avem astăzi cuvântul complet revelat al lui Dumnezeu, în Biblie. Cuvânt care a fost confirmat prin învierea lui Isus din morți și prin minunile pe care apostolii le-au efectuat și care cuvânt, incontestabil, este și un document istoric. Astfel că noi astăzi, nu mai avem nevoie de o reconfirmare a autenticității mesajului Evangheliei. De ce am avea nevoie de miracole astăzi?

Acum lua-ți aceste trei lucruri în considerare:
1) Nu mai avem nevoie de miracole astăzi
2) Calitatea minunilor care se presupun a se face astăzi sunt net inferioare minunile făcute în Noul Testament (practic nu sunt minuni)
3) Biblia spune că minunile au încetat iar cei care pretind că fac minuni astăzi nu sunt mai mult decât niște șarlatani. Aceste ”minuni” sunt de fapt simple farse (Fapte 8:9-11).