Loading…

Evanghelia: Puterea lui Dumnezeu

 

 

Rom. 1:16-17

INTRODUCERE

1. Într-un oraș sofisticat, precum era Roma, unii ar fi putut fi jenați de o Evanghelie centrată pe un salvator evreu răstignit; Evanghelie fiind îmbrățișată în special de clasele inferioare ale societății, Pavel însă nu s-a rușinat.

2. Roma credea că știe totul despre putere: ”Puterea era singurul lucru cu care Roma s-a lăudat cel mai mult. Grecia avea filozofia, iar Roma avea puterea.”(Wiersbe, teolog)

a. În ciuda puteri lor, romanii, la fel ca toți ceilalți oamenii, nu puteau să se facă neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, Rom. 3:10, 23

b. Filozoful antic Seneca a numit Roma,”haznaua nelegiuirii”.

3. Evanghelia este cu siguranță o ”veste”, dar este mai mult decât informație; are o putere intrinsecă. ”Evanghelia nu este un simplu îndemn adresat oamenilor, sugerându-le acestora să se ridice singuri din păcat. Evanghelia este putere. Te ridică. Pavel nu spune că Evanghelia dă putere, ci că este putere, este puterea lui Dumnezeu.”(Morris, teolog)

DISCUŢIE

I. PUTERE DIVINĂ – “Puterea lui Dumnezeu …”

A. Natura Cuvântului lui Dumnezeu – Ier. 23:29

B. Puterea lui Dumnezeu este prezentată în predicarea Crucii lui Hristos – 1Cor. 1:18

C. Evanghelia este o armă spirituală, potrivită pentru un război spiritual – 2Cor. 10:4-5

II. PUTERE SALVATOARE – “Pentru mântuire …”

A. Mesajul lui Isus ca Mântuitor – Fapte 13:23, 26

B. Evanghelia este ”calea” mântuirii (spre mântuire) – Fapte 16:17

C. Dumnezeu îi cheamă pe oameni prin predicarea Crucii – 2Tes. 2:13-14

III. PUTERE UNIVERSALĂ – “Fiecăruia care crede …”

A. Evanghelia trebuia să meargă mai întâi la evrei – Mat. 10:5-6

B. Toți avem nevoie de această putere salvatoare; vinovăția fiind universală! – Fapte 1:8

C. Oferta este făcută tuturor; Dumnezeu ne mântuiește pe toți pe baza aceluași principiu – Fapte 10:34-36

CONCLUZIE

1. Ambiția romanilor era de a deține toată puterea. Apostolul Pavel spune că Evanghelia este un lucru puternic, ea însăși fiind ”putere”, Rom. 1:16

2. O Evanghelie aparent slăbă pe care apostolul a fost gata să o predice iubitorilor de idei imperialiste. O Evanghelie aparent înfrântă pe care a fost gata să o proclame printre cei care erau încântați să meargă să cucerească popoare. De ce? Pentru că ce este aparent nu este real. Evanghelia nu este slăbiciune (șubrezenie) , ci este PUTERE.

3. Evanghelia este vestea bună prin care Dumnezeu ne descoperă cum putem fi salvați de mânia viitoare – 1Tes. 1:5-10

4. Cât de groaznică este starea celor care se împotrivesc Evangheliei! Ce scuză poate exista pentru asta?