Loading…

Un Singur Pahar


Mat 26:26-29

INTRODUCERE

1. Unii creștini susțin că este autorizat doar un singur pahar în distribuirea rodului viței în timpul Cinei Domnului.

2. Pasajul din Matei 26:26-29 învață că biserica trebuie să folosească un singur pahar (recipient) când este servită Cina Domnului?

3. Susținătorii acestei poziții susțin că reprezintă o mare importanță faptul că Isus a luat „un pahar“, când a instituit Cina Domnului. Pentru ei, Cina Domnului are trei elemente: azima, rodul viței și paharul care reprezintă noul legământ (Lc 22:20)

4. La baza acestei doctrine se află lipsa recunoașterii faptului că paharul nu avea de fapt nicio semnificație spirituală. Mai degrabă, utilizarea cuvântului „pahar” este o METONIMIE, o figură de stil care constă în denumirea întregului prin parte, a cauzei prin efect, a abstractului prin concret.

 

DISCUȚIE

I. Metonimie

A. Când Moise a declarat că „pământul era stricat“ în zilele lui Noe (Gen 6:11), el nu a făcut aluzie la această sferă de pământ, ci la oamenii care o locuiau.

B. Isus a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano!“ (Mat 16:23), „Satana”, îl influențase pe Apostol să-l descurajeze pe Isus în ceea ce privește suferința Sa la cruce.

C. Când Ioan a scris că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea” (Ioan 3:16), el nu se referea la planeta Pământ, ci la populația ei.

D. Domnul Isus zice: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești“ (Fapte 9:4), context în care Mântuitorul se pune în locul ucenicilor Săi greu încercați.

 

II. Beți Paharul

A. Rețineți, că gr poterion (pahar) este folosit în Lc 22:20, unde „paharul” reprezintă conținutul său. Afirmația se referă la substanța băută, nu la recipient.

B. „Paharul” a fost „vărsat” (Lc 22:20), „împărțit” (Lc 22:17) și „băut” (Mt 26:27). Toți acești termeni se referă la conținutul lichid, nu la recipientul solid.

 

III. Concluzia Necesară

A. „Paharul” care se bea în memoria lui Isus este conținutul, nu recipientul, deoarece nu putem bea recipientul (Mat 26:27-29).

B. Noi „bem paharul“ care este rodul viței din interiorul recipientului (1Cor 11:25).

C. Când Isus a zis: ”acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou”(Mat 26:28), El dă vinului o nouă semnificație, de natură teologică; El nu dă nici o semnificație recipientului, din metal sau lut.

D. „Paharul binecuvântat” nu este recipientul, ci conținutul care reprezintă „împărtășirea cu sângele lui Hristos” (1Cor 10:16). ”Paharul Domnului” (v21)

 

CONCLUZIE

1. În Fapte 2:41, trei mii de suflete au fost botezate și adăugate la biserică. Aceste trei mii de suflete au participat la luarea cinei Domnului (Fapte 2:42) și se subliniază că ”toți cei care credeau erau împreună” (Fapte 2:44). Acest lucru duce la întrebarea dacă ei au folosit la Cina Domnului doar UN PAHAR? Cât de mare ar fi trebuit să fie acel pahar pentru ca toți cei trei mii de creștini să bea din el? Implicația practică este că au fost folosite mai multe recipiente.

2. Același limbaj este folosit atât pentru „pâine”, cât și pentru „pahar”. Unul urma să fie mâncat, celălalt băut. Principiul se aplică și cu privire la ”pâine”? UNA sau mai multe?