Loading…

Îndurarea Sa cea mare

1Petru 1:3-5

INTRODUCERE

1. 1Pet 1:3 ”Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie…”

2. Cuvântul ”îndurare”, vine din gr. ”eleos” – milă, bunătate sau bunăvoință față de necăjiți și suferinzi, unită cu dorința de a-i ajuta.

3. Când Petru a luat în considerare mântuirea lui Dumnezeu, reacția lui imediată a fost pur și simplu să-L laude, datorită îndurării Sale față de noi.

4. Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu şi să-i lăudăm Numele, pentru că El ne-a creat şi ne-a dat un trup fizic și cu mult mai mult trebuie să-L lăudăm pentru că ne-a făcut ”făpturi noi” (2Cor 5:17) împărtășind natura Sa spirituală.

5. Toate binecuvântările noastre se datorează îndurării lui Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus Hristos, nu meritelor noastre.

6. Referitor la îndurarea lui Dumnezeu, putem să remarcăm:

 

DISCUȚIE

I. Dumnezeu este Dumnezeul îndurării, 2Cor 1:3-4; Efes 2:4-5; Iac 5:10-11

II. Omul este mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu, Psa 86:3-5, 15-16; 1Tim 1:13-16; Tit 3:4-7

III. Îndurarea nu anulează ascultarea, Lc 1:47-50; 18:13; Pro 28:13

IV. Îndurarea nu va fi întotdeauna disponibilă, Evr 10:28-31; 2Tes 1:7-10

 

CONCLUZIE

1. Îndurarea este definită ca fiind milă, compasiune, bunătate, favor nemeritat. Omul trebuie să înţeleagă un lucru privitoare la viaţa lui, şi anume că, viaţa lui este într-o stânsă legătură cu îndurarea lui Dumnezeu, Isa 38:16-19

2. Dumnezeu ne arată îndurare, bunătate şi dragoste, în fiecare zi în multe feluri deşi noi nu merităm. El Se îngrijeşte de nevoile noastre, El aude şi răspunde rugăciunilor noastre.

3. Izvorul nădejdii noastre este ”îndurarea Sa cea mare” Psa 103:8-10