Loading…

Rămâneți tari în același duh

Lecția 10

Filipeni 2:12

INTRODUCERE

1. În pasajul anterior (Filip 2:5-8) vedem exemplul lui Hristos care a fost un slujitor umil, ascultător, dispus să renunțe la tot ce era de folos pentru El însuși pentru binele nostru (cf. Evr 2:9-16).

2. Acum, filipenii aveau nevoie să aplice această mentalitate pe care a avut-o Hristos (la fel și noi). Amintiți-vă, ei trebuiau să învețe să aibă ”gândul lui Hristos” (Filip 2:5).

3. Filip 2:12 ”Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători…” Notați legătura dintre ascultarea pe care a arătat-o Isus (Filip 2:8) și ascultarea pe care Pavel o aștepta de la creștini, ca urmași ai lui Isus.

4. Filip 2:12 ”… duceţi până la capăt mântuirea voastră…” Dumnezeu a început lucrarea, tu du-o până la capăt (cf. Efes 6:13 ”după ce veți fi biruit totul”).

5. Cum să ne ducem mântuirea până la capăt?

 

DISCUȚIE

I. Fi Ascultător tot timpul

A. Ascultarea este un act de voință, Psa 40:8; Ioan 14:21, 23; 1Ioan 5:3

B. Fi ascultător fără a fi nevoie ca cineva să te îndemne constant să faci bine sau să nu faci rău, Gal 6:4; Col 2:5-7

II. Tratează mântuirea ca pe o Binecuvântare personală, Fapte 2:40; 1Cor 9:27; 1Tim 4:13-16; Evr 3:12

III. Arată o ”Anxietate” plăcută Domnului, Psa 2:11-12; Fapte 9:4-6, 9; 2Cor 7:1; Evr 12:28-29

 

CONCLUZIE

1. Filip 2:12 ”… duceţi..” din grecescul ”katergazomai” – a câştiga prin trudă, a obține, a realiza. Continuați, umblând după aceeași regulă și gândindu-vă la același lucru, până când mântuirea voastră va fi desăvârșită.

2. Îndemnul lui Pavel către filipeni este ca ei să lucreze continuu pentru a-și duce mântuirea la finalizare, la bun sfârșit. Uneori arătăm o mare grijă pentru lucrarea lui Dumnezeu în alții și nu suficient pentru lucrarea Lui în noi. Trebui să ne pese de sufletele celorlalți, dar această grijă trebuie să înceapă de la sufletele noastre.

3. Noi facem acest lucru prin procesul de sfințire, pe care Pavel îl explică în continuare în capitolul următor. El se descrie pe sine însuși ca ”aruncându-se spre ce este înainte” și ”alergând spre țintă” pentru a intra în posesia ”premiului chemării cerești” Filip 3:13-1