Loading…

Însetează după Dumnezeu și nădăjduiește în El

 

Psalmul 42:1-5

INTRODUCERE

1. Psalmul 42 expune experiențele unui om credincios mult încercat și încrederea lui în Dumnezeu.

2. Care a fost dorința lui David? Nu a fost pentru: coroana pierdută, nici pacea împărăției sale, nu a fost nici chiar fiul său Absalom.

3. A fost Dumnezeu Însuși; pentru că el știa că Dumnezeu era tăria inimii lui și singurul care-L putea face să se simtă împlinit.

4. Această formă de exprimare este caracteristică unui credincios devotat. Cum va ajunge creștinul la elementul care-i va satisface această sete a sufletului său?

5. Sufletul greu încercat trebuie să nădăjduiască în Dumnezeu, și nu în schimbarea circumstanțelor, Psalmul 38:15; 39:7; Mica 7:7

DISCUŢIE

I. NĂDEJDEA NE ÎNCURAJEAZĂ SĂ ÎNDRĂZNIM, 2 Corinteni 3:12

A. Îndrăzneala de a ne baza pe Noul Legământ, 2 Corinteni 3:7-14

B. Îndrăzneală în Evanghelie, Efeseni 6:19

II. NĂDEJDEA NE ÎNCURAJEAZĂ SĂ TRĂIM ÎN EVLAVIE, Evrei 6:10-12

A. Să trăim pentru a-L preamări pe Hristos în trupul nostru, Filipeni 1:19-20

B. Să trăim fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei, Coloseni 1:21-23

III. NĂDEJDEA NE ÎNCURAJEAZĂ SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA DIAVOLULUI, 1 Tes. 5:8

A. Nădejdea ne asigură de victorie, 1 Petru 1:13

B. Nădejdea ne dă un scop în viață, 1 Timotei 6:11-14

IV. NĂDĂJDUIM LA O MOȘTENIRE PĂSTRATĂ ÎN CERURI, 1 Petru 1:3-5

A. Avem o nădejde vie din moment ce Hristos trăiește, Fapte 2:24, 32

B. Avem o nădejde vie pentru că Dumnezeu nu poate minți, Tit 1:2; Evrei 6:18-20

CONCLUZIE

1. Doar Dumnezeu poate împlini nevoile noastre spirituale, Psalmul 84:2

2. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu! Psalmul 33:22