Loading…

Răstignirea lui Isus

 

Matei 27:32-50

INTRODUCERE

1. Când Apostolul Pavel a ajuns la Corint, unul din marile orașe ale Greciei, un cunoscut centru economic-cultural, el a spus:”Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” (1Cor 2:2). Pavel a sumarizat în cîteva cuvinte care a fost mesajul său, afirmând:”…dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit…” (1Cor 1:23).

2. Fără îndoială, răstignirea lui Isus a fost un eveniment semnificativ pentru întreaga omenire, însă a fost unul teribil.

a. A fost o modalitate chinuitoare și dureroasă de a muri, pe care Isus a fost dispus să o accepte, Mat 27:32-35

b. A fost un mod rușinos de a muri, batjocorit de cei care priveau, răstignit alături de trei tâlhari, Mat 27:36-44

c. Pe lângă suferința fizică, a trăit și o agonie spirituală, Mat 27:45-50

3. Nu trebuie să uităm niciodată că ”Răstignirea lui Isus” reprezintă:

DISCUŢIE

I. CONDAMNAREA PĂCATULUI

A. Cum a fost prezis, El a murit pentru păcatele noastre, 1Cor 15:3; Isa 53:5-6

B. S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, Gal 1:4

C. El a condamnat păcatul în trupul Său, prin moarte, Rom 8:3

II. REVELAREA IUBIRII

A. Dragostea Tatălui pentru o lume pierdută, Ioan 3:16; Rom 5:8

B. Dragostea Fiului, Efes 5:2

C. Nu ignora niciodată dragostea lui Dumnezeu! 1Ioan 4:9-10

III. RĂSCUMPĂRAREA LUMII

A. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, 1Tim 2:3-6; 2Pet 3:9

B. El l-a oferit pe Isus ca ”jertfă de ispășire” pentru noi toți, 1Ioan 2:1-2

C. Isus este singura cale către Tatăl, Ioan 14:6

D. Doar în Numele lui Isus putem fi mântuiți, Fapte 4:12

CONCLUZIE

1. Pentru grecii din Corint, predicarea crucii a fost o nebunie, un non-sens. Dar Pavel a spus:”Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.” (1Cor 1:25)

2. Această Evanghelie a lui Hristos și a răstignirii Lui, încă este o nebunie pentru milioane de oameni din întreaga lume, oameni care sunt pierduți în păcatele lor.

3. Noi însă, când privim crucea, vedem mai multe lucruri:

a. vedem cea mai clară dovadă a vinovăției acestei lumi, Rom 3:23

b. vedem cea mai puternică dovadă a urii lui Dumnezeu față de păcat, Rom 6:23

c. vedem o revelare glorioasă a iubirii lui Dumnezeu, Rom 5:6-8

d. vedem calea către victorie, Rom 6:6, 14

4. Crucea lui Hristos nu este doar ”temelia” păcii și a speranței noastre, ci este ”calea” mântuirii noastre veșnice.