Loading…

Ascultă, Dumnezeu îți vorbește!

 

Evrei 1:1-4

INTRODUCERE

1. Unii oameni au susținut că Dumnezeu le-a vorbit direct pentru a-și face cunoscută voința cu privire la începerea unei noi religii (Mohammed – Musulmanii, Joseph Smith – Mormonii, William Miller – Adventiștii de ziua a 7-a etc.)

2. Unii oameni au susținut (unii încă susțin) că Dumnezeu le-a vorbit direct ca să le spună ce să facă în viață (“Dumnezeu m-a chemat să …”)

3. Unii oameni au pretins (unii încă pretind) dezvăluiri directe de la Dumnezeu, care au dus la acte teribile (sinucideri colective, crime în numele Divinității, etc.)

DISCUŢIE

I. “LA SFÂRȘITUL ACESTOR ZILE NE-A VORBIT …”

A. “Sfârșitul acestor zile” se referă la dispensația Creștină care începe cu Isus (1 Petru 1:20) și cu înființarea bisericii în ziua Cincizecimii (Isaia 2:2, Fapte 2:16-17)

B. Isus este ultimul ”purtător de cuvânt” al lui Dumnezeu

1.”Tu ai cuvintele vieții veșnice”, Ioan 6:68

2. ”Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta”, Ioan 7:46

3. ”El îi învăța ca unul care avea putere”, Matei 7:28-29

II. CUM NE VORBEȘTE TATĂL?

A. Tatăl ne vorbește prin Fiul, Ioan 12:48-49

B. Fiul ne vorbește prin Duhul Sfânt, Ioan 16:14; 1 Corinteni 2:10-16

C. Duhul Sfânt ne vorbește prin Apostoli, Ioan 14:16-17; 16:12-13

D. Apostolii ne vorbesc prin cuvântul scris, Efeseni 3:3-5

III. DUMNEZEU NE VORBEȘTE PRIN CUVÂNTUL SCRIS

A. Cuvântul scris al lui Dumnezeu oferă credință, Romani 10:17

B. Cuvântul scris al lui Dumnezeu ne desăvârșește, 2 Timotei 3:17

C. Cuvântul scris al lui Dumnezeu mântuiește, Iacov 1:21

CONCLUZIE

1. Dumnezeu nu ne vorbește direct, aparte de Cuvântul Său scris!

2. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic (Romani1:16) și lucrează (1Tesaloniceni2:13)

3. Ascultați, Dumnezeu ne vorbește prin cuvintele lui Isus, Matei 17:5, Fapte 3:23