Loading…

Isus, exemplul perfect

 

1 Petru 2:21; 1 Ioan 2:6

“Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Luca 2:52)

Sunt menționate multe trăsături remarcabile pe care Isus le-a avut și care ar fi bine pentru noi toți să le avem ca și parte a caracterului nostru. Ca și copil, el a fost supus părinților Săi (Luca 2:51; Efeseni 6:1; Coloseni 3:20). El a fost preocupat de lucrarea Tatălui Său la o vârstă fragedă, fiind interesat de lucrurile spirituale încă din copilăria Lui (Luca 2:49; Eclesiastul 12:1). El a trăit, fără a fi egoist, pentru alții (Marcu 10:45; Filipeni 2:4). El a împlinit voia lui Dumnezeu în viața Lui (Ioan 6:38). El ne-a lăsat un exemplu pe care toți trebuie sa-l urmăm (1 Petru 2:21).

În acest articol vrem să ne uităm la dezvoltarea Lui care este relatată în Luca 2:52. Cele patru domenii în care a crescut Isus și care sunt relatate în acel pasaj – înțelepciune, statură și în a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor – sunt acele zonele în care trebuie să ne dezvoltăm și noi atunci când ne uităm la propriile noastre vieți.

Înțelepciune

A crește în înțelepciunea înseamnă a te dezvolta intelectual sau mental. Înțelepciunea este “calitatea de a avea puterea de a judeca în mod corect și de a urma temeinic cursul acțiunii, bazându-te pe cunoaștere, experiență, înțelegere.” Importanța înțelepciunii este subliniată de Solomon în Proverbe 3:13-26.

Orice tânăr ar trebui să acorde atenție educației lui și ar trebui să “caute” (2 Tim. 2:15) să obține o bună cunoaștere a Bibliei. O bună înțelegere a învățăturilor lui Dumnezeu este mult mai valoroasă decât o educație în cele mai bune instituții academice ale acestei lumi.

Statură

A crește în statură înseamnă a te dezvolta din punct de vedere fizic. Isus și-a dezvoltat un trup puternic și sănătos. Trupurile noastre sunt instrumentele slujirii noastre (Romani 12:1; 6:12- 13) și templele lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:18-20).

Sunt trei condiții esențiale pentru un corp puternic: mănâncă sănătos, fă exerciții fizice moderate (1 Timotei 4:8.) și protejează-l de boli.

Plăcut înaintea oamenilor

Acest lucru înseamnă a te dezvolta din punct de vedere social. Dezvoltarea socială are de-a face cu ființele umane care trăiesc în grupuri și care au nevoie de a dezvolta relații unii cu alții. Omul este creat ca o ființă socială. Nu este în natura omului ca el să trăiască singur (Geneza 2:18). El trebuie să fie o ființă sociabilă.

Trebuie să învățăm să-i iubim pe oameni pentru a ne fi mai ușor să trăim alături de ei. Isus s-a asociat cu tot felul de oameni – vameși, păcătoși, samariteni – pentru că El i-a iubit (Ioan 3:16).

Isus a încercat întotdeauna să influențeze pe cei cu care El s-a asociat pentru ai învăța să fie oameni mai buni, oferindu-le un exemplu de comportament.

Plăcut înaintea lui Dumnezeu

Aceasta este dezvoltarea spirituală care trebuie să caracterizeze pe fiecare copil al lui Dumnezeu. Importanța și valoarea sufletului este menționată în Matei 16:26 și se dovedește în a fi de o valoare mai mare decât toată bogăția acumulată din întreaga lume.

Practic, elementele esențiale pentru dezvoltarea spirituală sunt aceleași ca și cele pentru creșterea fizică: hrană sănătoasă, exerciții fizice și protejarea de boli. Hrana spirituală corectă este Biblia (Fapte 20:32; 1 Petru 2:1-2), exercițiu spiritual este aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, având ca rezultat dezvoltarea caracterului și perfecționarea unui slujitor valoros pentru Dumnezeu. A te proteja de boli înseamnă a te păstra curat și “neîntinat de lume” (Iacov 1:27) prin ținerea poftelor sub control.

Se poate spune aceleași lucruri despre tine astăzi? Zi de zi, devii mai înțelept și mai puternic? Dumnezeu și oamenii sunt plăcut impresionați de modul în care tu trăiești? Acesta a fost modul în care Isus a crescut, iar noi credem că acesta este exemplul perfect pentru noi astăzi. Să fim la fel ca Hristos, preocupați de lucrarea Tatălui nostru, astfel încât să putem crește în înțelepciune, în statură și să fim tot mai plăcuți înaintea Lui și înaintea oamenilor.