Loading…

Judecati cu o judecata dreapta

 

Ioan 7:24 ;Matei 7:1-6

Intro.

1. Biblia este folosita abuziv pentu a apara păcatul & greseala, nu este neobisnuit sa auzi replica celui vinovat că este pacat sa-l judeci: “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi!” (Mat 7:1-6).

2. Înţelegerea greşita a judecatii: Judecata (Krino): “Pentru a separa, selecta, a alege”. A judeca înseamnă a discerne situaţii, a cântări fapte, a evalua, a stabili adevărul şi a decide în concordanţă cu el: „Şi pentru ce nu judecaţi voi înşivă ce este drept” (Luca 12:57).

3.Isus nu condamna, nu interzice orice fel de judecata, Matei 7:1. Dacă da, atunci Isus Însuşi se contrazice în Ioan 7:24!

4. Există unele judecati rele, condamnate de Dumnezeu, si sunt unele judecati bune pe care Însuşi Dumnezeu ne cheamă să le facem. Trebuie să avem abilitatea de a discerne diferentele dintre ele.

I. Judecati care ar trebuie sa inceteze (Pentru că Dumnezeu le condamnă).

A .Judecata ipocrita asupra altora – Mat 7:1-6.

1. Acesta este punctul Domnului Isus aici!

2. Judecata aspra, un spirit amar, rautacios, gata de a gasi vină, care subliniază păcatele altora, în timp ce comite aceleaşi păcate! Este orb fata de pacatele lui – Cf. Rom. 2:1-2, 21-22. Scoate intai barna din ochiul tau ca sa vezi deslusit paiul din ochiul celuilalt. Altfel nu ai cum sa-l ajuti. Nu fi concentrat la paiul din ochiul lui ignorind barna ta.

3. Auto-indreptatirea (mandrie, inganfare)! – (Luca 6:38 – se intoarce impotriva ta). Exemplu: Luca. 18:9-12, 14 – “Eu nu sunt ca X”

B. Judecata după aspect, infatisare (fata omului) – Ioan. 7:24.

1.Aceasta judecata este de suprafaţă; subiectiva, sau emotionala, nu se bazează pe fapte obiective – 1 Sam 16:7

a. Context: Ioan. 7:19-24

b. Acelaşi adevăr cand El a vindecat in Sabat (Mat. 12:7).

2. Judecata pe baza standardelor lumeşti – Ioan 8:15.” Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni..”….. (in felul acesta )

3. 1 Sam. 16:6-7 – Din moment ce Dumnezeu se uită la inimă, trebuie să fim atenţi: Ceea ce pare a fi un lucru bun poate fi de fapt altceva!

4. Luc. 7:43 (36-50) – Simon a judecat dupa aparente nu dupa fapte.

C. Judecata facuta in graba (fara dovezi) – Prov. 18:13 (15:28)

1. Pavel a fost o victimă a unei judecati pripite – Fapte 21:27-29. 2. 1 Cor. 4: 5 – judecata prematura, este o judecata interzisa … o judecata a lucrurilor secrete, judecata imposibil de efecuat, noi nu cunostem inimile oamenilor, nu judeca înainte de vreme, ele vor fi date pe fata cu siguranta când Domnul Isus va veni să judece pe toţi oamenii.

D. Judecta critica a libertăţilor celorlanti – Rom. 14:3-4, 10, 13.

1. Trebuie să fim capabili pentru a permite altora să-şi exercite libertatea conştiinţei lor în domenii autorizata, fără a condamna! (Dumnezeu condamna)

2. Acest lucru nu spune, “nu judeca ce este pacatos”, ea spune nu critica atunci când omul are dreptul la alegere. 3. O chestiune de a nu te amestece în problemele altora – 1 Pet. 4:16.

E. Judecata fara mila

1. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a libertatii, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. (Iacov 2:12-13)

2. Dacă am experimentat mila lui Dumnezeu în viaţa noastră atunci vom arăta milă faţă de semenul nostru care a greşit. A fi milostiv, înseamnă a te purta cu milă faţă de semenul tău. Oare nu aşa spune şi regula de aur. “Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. (Matei 7:12)”

II. Judecaţi după dreptate – Ioan. 7:24

A. Cum? –Ioan 5:30 – ”Eu nu pot face nimic dela Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M’a trimes.”

1.Standard corect: Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu (ceea ce auzim de la Dumnezeu, Evrei 1:1-2; Rom 10:17..).

2. Motivatie corecta: Căutaţi voia lui Dumnezeu (Ioan. 6:38).

B. Există judecati pe care trebuie să le facem:

1. Judecata cu dreptate – Luca 12:57.” Şi pentruce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept“

2. Judecata intre ce este sfânt (perle) & ceea ce este spurcat (porci) – Mat7: 6.

3. Judecata asupra dovezilor că Isus este Fiul lui Dumnezeu – Mat. 16:1-4.

4. Judecata asupra învăţătorilor falşi – Mat. 7:15-20 – „După roadele lor ii veti cunoaste” (1 Ioan4:1, 6.).

5.Judecata asupra diferentei dintre adevar si minciuna – 1 Cor. 2:14-15.

6. Judecata a ce este păcatos şi incercarea de-a opri păcatul – Ioan . 8:10-11; Evrei. 5:14.

7. Judecata a ceea ce este păcat printre sfinţi, şi disciplinare (cu privire la condita morala sau spirituala) – 1 Cor. 5:3-5.

8.Judecata asupra disputelor între fraţii – 1 Cor. 6:1-2, 5…. „nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?”

9. Judecata proprie – 1 Cor. 11:13.”Judecaţi voi singuri:”

C. Atunci când folosim Standardul & Motive drepte de a judeca, noi nu avem calitatea de JUDECATORI – Iac 4:11-12.

1. 1Tes. 5:21-22 – Noi aplicam judecăţile lui Dumnezeu astfel încât să putem discerne ce este bun, drept si sa ne abţinem de la orice formă de păcat. Şi totodata pentru a învăţa pe alţii voia lui Dumnezeu, lucruri care duc la o viaţa de evlavie (2 Pet 1 : 3).

Concluzie:

1. Se subintelege ca trebuie sa judecam, dar sa judecam conform STANDARDULUI impus de Dumnezeu. Sa judecam cu dreptate. Nu cu partinire si subiectivism. Nu cu mandrie, inganfare, indreptatire proprie si ipocrizie. Nu lipsiti de dragoste si mila.

2. Toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecata a lui Hristos si viata noastra va fi Judecata – Fapte 17:31