Loading…

“La picioarele lui Isus”

 

Luca 10:38-42

INTRODUCERE:

A. Maria a fost sora lui Marta si Lazar.

B. Maria a fost un prieten apropiat al Domnului Isus in timp ce El era pe pamant.

C. Maria a fost gasita la picioarele lui Isus de trei ori pentru trei scopuri importante.

DISCUTIE:

I. A fost acolo pentru a invata. (Luca 10:39).

A. Maria a ales “partea buna”, mai presus de treburile casnice. (Luca 10:42).

B. Alegem partea “buna” atunci cand alegem invataturile Domnului Isus.

1. necesare pentru a evita ignoranta. (Osea 4:6; Fapte 17:30).

2. necesare pentru a produce credinta. (Rom. 10:17; Evrei 11:6).

3. necesare pentru a scapa de pacat. (2 Pet. 2:20; 2 Tim. 3:7; Ioan 8:32).

4. necesare pentru a face fata judecatii. (Ioan 12:48).

C.Noi astazi primim invataturi de la Hristos prin intermediul Scripturilor. (Evr. 2:1-4; Efes. 3:3-4; 2 Tim. 3:15-17; Fapte 17:11; 2 Tim. 2:15).

1. prin studiu biblic (Ps. 119:14-15, 102, 111).

2. prin predicarea Evangheliei. (1 Cor. 1:21; Neemia 8:5-8).

II. A fost acolo pentru a fi consolata. (Ioan 11:32).

A. Maria avea nevoie de alinare, deoarece ea il pierduse pe fratele ei.

B. Multi astazi au nevoie de mangaiere, din cauza problemelor din viata lor.

1. Domnul alina prin cuvintele Sale. (1 Tes. 4:18; Apoc. 2:9-10; 2 Cor. 7:6).

2. Domnul alina prin robii Sai. (Matei 25:35-40; Romani 12:15).

III. A fost acolo pentru a sluji. (Ioan 12:3-8).

A. Noi trebuie sa-L slujim pe Hristos. (Ioan 12:26; Col. 3:22-24).

B. Noi trebuie sa ne supunem lui Hristos pentru a-L sluji. (Rom. 6:16-18).

1. Primele principii (1 Pet. 2:1-3; 1 Cor. 3:1-3).

2. Viata de slujire. (Efes. 2:10; Tit 3:1; 2:14).

C. Noi trebuie sa-L slujim fara a avea o inima impartita. (Matei 6:24; Rom. 6:6). D. Noi trebuie sa-L slujim in termenii lui. (Matei 7:24-27).

CONCLUZIE:

A. Putem fi noi, gasiti la picioarele lui Isus?

B. Suntem acolo doar pentru un singur scop sau pentru toate cele trei?