Loading…

Lucrătorii lui Dumnezeu

 

1 Corinteni 3:9

INTRODUCERE

1. Suntem colaboratori ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat ocazia uimitoare de a lucra cu El.

2. O expresie similară se regăsește în 2 Cor. 6:1, “Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu …”

3. Nu există o onoare mai mare decât aceea ca un om să fie implicat în a face, în parte, aceleași lucrări pe care le face Dumnezeu și să participe cu El la realizarea planurilor Sale glorioase.

DISCUŢIE

I. SUNTEM LUCRĂTORII LUI DUMNEZEU

A. Pavel & Apolo! Ca învățători ai Evangheliei, 1 Cor. 1:17; 3:6; 4:1.

B. Toți avem această responsabilitate, Filip. 2:15-16.

C. Dumnezeu lucrează prin intermediul omului, Fapte 11:19-21.

II. SUNTEM OGORUL LUI DUMNEZEU

A. Inimile noastre sunt solul iar sămânța Cuvântul Lui, Luca 8:11. Inimile oamenilor sunt lucrarea noastră, 2 Cor. 10:3-5.

B. Vița lui Isaia, Isa. 5:1-2.

C. Adevărata Viță, Ioan 15:1-8.

III. SUNTEM CLĂDIREA LUI DUMNEZEU

A. Accentul contextual – Pavel a pus temelia, 1 Cor. 3:10.

B. Suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, Efes. 2:20.

C. Trebuie să fim atenți cum zidim mai departe, 1 Cor. 3:10, 12-15.

CONCLUZIE

1. Fiecare are un rol (loc) în slujirea lui Dumnezeu și trebuie să facă lucrarea Lui.

2. Noi nu acționăm asupra lucrurilor fizice și materiale; nu căutăm să promovăm interese temporale sau fericirea lumească.

3. Noi căutăm să recuperăm sufletele pierdute (ale celor care odată au fost răscumpărați prin jertfa lui Hristos) și a celor care încă nu l-au cunoscut pe El.