Loading…

Ești tu un creștin credincios?

Luca 6:46

INTRODUCERE

1 .Cu siguranță ați auzi mulți oameni vorbind, că oricine crede în Isus Hristos este “creștin” (indiferent de ce crede el/ea!).

2. O evaluare sinceră a propriei persoane (în lumina adevărului biblic) ne poate ajuta să aflăm dacă acest lucru este adevărat, 2 Corinteni 13:5

3. Biblia vorbește despre a fi “plin de credință” (Fapte 6:5; 11:24). Suntem?

4. Să analizăm cele mai frecvente motive pentru care mulți cred că cineva estec reștin, aceste motive analizându-le în lumina Scripturilor, 1Tesaloniceni 5:21-22

DISCUȚIE

I. Un om NU este credincios doar pentru că:

A. El crede ceva despre Isus, Ioan 12:42-43

B. El este religios, Fapte 8:26-39

C. El este moral, Fapte 10:1-2, 22

D. El este sincer, Fapte 26:9-11

II. Un om ESTE un creștin credincios, pentru că:

A. El este salvat din păcatele trecutului, Efeseni 1:7

B. El trăiește cu credincioșie în prezent, Tit 2:11-12

C. El sacrifică trăind pentru viitor, Filipeni 3:7, 12-14, 20

CONCLUZIE

1. Cine este într-adevăr un creștin credincios? Galateni 3:26-27; 2:20

2. Vrei să fii un creștin credincios? Matei 7:21-23

3. Zidește pe stâncă! Matei 7:24-25