Loading…

Marele Preot Isus

Evrei 7:24-25

INTRODUCERE

1. Scopul principal al epistolei către Evrei este înălțarea persoanei, a slujbelor și a lucrării Domnului Isus, comparându-L și contrastându-L, cu cele mai importante persoane asociate istoriei și dispensațiilor anterioare – cu îngerii, cu patriarhul Avraam, cu Moise, cu Marele Preot al lui Israel.

2. Evr 7:25 ”De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El…”

3. Deoarece Hristos deține slujba de Mare Preot, într-un mod unic și absolut, mântuirea oferită de El este completă, nu-i lipsește nimic. Nu avem nevoie de preoți și jertfe, de ceremonii și sărbători speciale, căci El este Mijlocitorul nostru ”în veac”. El a deschis calea către iubirea veșnică a Tatălui ceresc, Ioan 14:6

4. Isus dorește să fim mântuiți și El a oferit mari binecuvântări pentru ca acest lucru să se întâmple, însă cea mai importantă binecuvântare este relatia noastra cu El.

 

DISCUȚIE

I. Suntem Moștenitori ai Mântuirii, Gal 3:27-29; 4:6-7; 1Pet 1:3-4

II. Am Fost Răscumpărați de Dumnezeu, 1Cor 6:20; 1Pet 1:18-19

III. Suntem Născuți Prin Duhul Lui, Ioan 3:5; 6:63; 1Pet 1:23

IV. Suntem Spălați în Sângele Lui, Apoc 1:5; Evr 9:14; Fapte 22:16

 

CONCLUZIE

1. Hristos a fost biruitor asupra morții înainte de a intra în preoția Sa, iar acum El trăiește veșnic, prin urmare, nu mai poate avea loc nicio schimbare a preoției Sale.

2. Natura neschimbată a preoției lui Isus înseamnă că mântuirea pe care El o dă este, de asemenea, neschimbată, permanentă și sigură.

3. Hristos trăiește pururea, iar slujba Sa de Mare Preot, îl face să fie mijlocitorul și Avocatul nostru la Tatăl. Isus, Marele nostru Preot, ne reprezintă continuu înaintea Tatălui, astfel încât să ne putem apropia de ”tronul harului” prin El și să ne apere împotriva acuzațiilor și atacurilor celui Rău, Rom 8:33-34; 1Ioan 2:1-2