Loading…

Rămâneți tari în același duh

Lecția 12
Filipeni 1:27

INTRODUCERE

1. Cum ar trebui să trăiască un creștin? Ce caracteristici ar trebui să-l facă pe un creștin adevărat să iasă în evidență față de necreștini și față de cei cu o falsă mărturie de credință?

2. Filip 1:27 ”… purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos… rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet… 28 fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici…”

3. Pavel cheamă biserica la o viață demnă de Evanghelie și la o luptă ”cot la cot” pentru credința Evangheliei. El vrea ca filipenii să rămână tari pentru ca nimeni și nimic să nu le răpească credința. Vrăjmașul nostru spiritual, diavolul, nu dorește nimic altceva decât să ne îndepărteze de Isus.

4. Viața de credință nu este un loc de joacă, este un câmp de luptă. Avem tendința de a uita că al urma pe Isus nu face să avem o viața mai ușoară pe Pământ, ci face adesea exact invers.

5. Cu toate acestea, nu suntem singuri în această luptă. Oricine crede în vestea bună a mântuirii prin Isus Hristos și se supune autorității Sale, este un soldat care apără credința, 2Tim 2:2-3

 

DISCUȚIE

I. Fii Consecvent (Filip 1:27a), Lc 16:10-13; Col 2:6-8; Evr 3:14

  • Rămâi ferm în credința ta, fii consecvent în ceea ce crezi și cum trăiești.

 

II. Fii Cooperant (Filip 1:27b), Ecl 4:9-12; 1Cor 1:10; 3:3-9; 1Pet 4:10

  • Când alegem să cooperăm în loc să ne opunem unul altuia, transmitem un mesaj puternic celor care ni se împotrivesc.

 

III. Fii Încrezător (Filip 1:28a), Deut 31:3-6; Filip 1:6; 1Tes 5:23-24

  • Data viitoare când lupți pentru credința ta, amintește-ți că nu ești singur și roagă-te pentru tovarășii tăi de luptă.

 

CONCLUZIE

1. Când Pavel spune: ”… purtaţi-vă într-un chip vrednic…”, acestă sintagmă are sensul literal de ”a îndeplini îndatoririle publice ce revin unui om din cauza cetățeniei sale”.

2. În Roma antică, odată cu cetățenia veneau și anumite îndatoriri civice pe care omul era obligat să le îndeplinească. Ca cetățeni ai Împărăției cerurilor (Filip 3:20) și membri ai bisericii lui Hristos, avem îndatoriri și obligații spirituale de îndeplinit.

3. Dorința lui Hristos, exprimată prin intermediul apostolului Pavel, este ca cetățenii Împărăției Sale „să rămână tari”; să se susţină unul pe celălalt, luptând pentru El şi Evanghelia Sa; să nu dea înapoi ori să compromită Evanghelia regăsindu-se sub presiunea acestei lumi.

4. 1Pet 3:15 ”…Fiţi totdeauna gata să răspundeţi (apologia) oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi…”

  • Gr. apologia – apărare verbală, discurs în apărare, o declarație sau un argument motivat (Filip 1:16; 2Tim 4:16)

5. Iuda 3 ”Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”