Loading…

”Sunteţi în adevăr ucenicii Mei”

 

Ioan 8:31-32

INTRODUCERE

1. Ce este un ucenic? “Unu care studiează, un elev (învățăcel), unul care crede în doctrina învățătorului său și îl urmează” – cf. Ioan B, Ioan 3:25-26; Fariseii, Marcu 2:18.

2. Dorința noastră este să fim niște ucenici autentici.

3. Mulți cred că sunt, dar nu sunt. Mulți doar pretind a fi. Ce spune Biblia?

DISCUŢIE

I. UCENICIA IMPLICĂ SĂ-L URMEZI PE EL

A. Învățăturile Lui, Ioan 14:15, 23

B. Implică un mod de viață, Efeseni 4:20-24

C. Implică un cost, Luca 14:25-33

II. “VEȚI CUNOAȘTE ADEVĂRUL …”

A. Isus este ”purtătorul de cuvânt” al lui Dumnezeu, Ioan 12:49

B. Cuvântul Lui este standardul nostru, Ioan 17:17

C. Orice altceva este fals, Coloseni 2:8

III. “… ȘI ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI”.

A. Puterea lui Dumnezeu de a salva prin învățăturile lui Isus, Ioan 8:31-32, 36

B. Harul lui Dumnezeu s-a arătat pentru a ne învăța, Tit 2:11-12

C. Adevărul ne poate desăvârși, 2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:3

CONCLUZIE

1. Mulți oameni buni și onești sunt surprinși să afle că nu sunt creștini (ucenici ai lui Hristos) și că sunt pierduți!

2. Ce poți spune despre tine?Ești un ucenic al lui Hristos sau ești un rob al păcatului?

3. Rămâi tu în Cuvântul Lui? Ioan 15:4-9