Loading…

Moise (lecția 1)

 

Exod 2:1-15a

INTRODUCERE:

1. Credința și calitățile sale de lider sunt, probabil, de neegalat în istorie.

2. A fost unul dintre cei mai mari oameni care au trăit vreodată, Ieremia 15:1.

3. Măreția Lui este văzută în dorința lui de a sluji lui Dumnezeu și altora, Evrei 3:1-5.

I. Cele trei perioade ale vieții lui Moise, Fapte 7:20-36

A. PATRUZECI DE ANI ÎN EGIPT, Exod 2:1-15a (Fapte 7:20-29)

1. Nașterea lui Moise, Exod 2:1-10

a. “Un om din casa lui Levi” a fost Amram (Exod 6:20), care s-s căsătorită cu Iochebed (Exod 6:20). Aceștia aveau deja un fiu (Aaron) și o fiică (Miriam).

b. Iochebed l-a ascuns pe Moise pentru a fi salvat de edictul lui Faraon de a ucide toți copiii evrei de sex masculin.

c. Amram și Iochebed ne mai putând să-l ascundă pe Moise, l-au pus într-un coș și i-au dat drumul pe apă, sperând că cineva îl va găsi și va avea grijă de el.

d. Fiica lui Faraon, ignoră edictul tatălui său cu privire la copiii evrei și ia copilul.

i. Fiica lui Faraon o cheamă pe Iochebed, mama adevărată a lui Moise, să se îngrijească de el.

ii. Moise a crescut și a fost educat în spiritul și cultura egiptenilor (Fapte 7:22).

2. Moise ca bărbat, Exod 2:11-15a…

a. Când Moise avea 40 de ani, el a decis să-și cerceteze frații (pe Evrei, vezi Fapte 7:23). Putem deduce că, în timp ce egiptenii l-au educat pe Moise, mama lui i-a explicat rădăcinile sale evreiești.

b. Când Moise l-a ucis pe egiptean, ni se spune că el credea că “frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvire; dar n-au priceput” (Fapte 7:25).

c. Deși credința lui Moise este lăudată în Biblie, nu putem trece cu vederea faptul că a ucis un om. A fost acesta un act de zel pentru Dumnezeu sau rezultatul păcătos ale furiei?

3. Moise fuge din Egipt în Madian, unde întâlnește pe cele șapte fete ale preotului Madianului.

B. APLICAȚII

1. Dumnezeu a hotărât, în înțelepciunea Sa, să se nască un izbăvitor la vremea potrivită. Nici o politică și nici cruzimea unui om nu L-au putut împiedica pe Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său pe pământ, Gal. 4:4; Mat. 1:21-23; 2:13-16; 1 Ioan 4:9-10.

2. Isus, un proroc ca Moise, a fost înălțat ca să fie pacea și izbăvitorul nostru, Isaia 9:6; Efes. 2:14-16; Col. 1:19-20; Rom. 5:1.

3. Ei și-au imaginat că Moise și-a asumat o autoritate fără drept. Isus a fost respins de reprezentanții oficiali ai națiunii. Cu toate acestea, respingerea Sa de către poporul Său s-a dovedit a fi o ”binecuvântare” pentru neamuri, Mat. 21:23; Fapte 4:7; 5:28, 40; 13:44-48.

CONCLUZIE:

1. Edictul lui Faraon, a fost asemenea sabiei lui Damocles. Însă, Dumnezeu are grijă ca oamenii de care El are nevoie pentru lucrarea Sa, să se nască chiar și în vremuri critice.

2. Aceia pe care Dumnezeu îi rânduiește pentru lucrarea Sa, El găsește modalități de a-i pregăti în prealabil, Ps. 113:7-8.

3. Creștinul trebuie să fie atent în ceea ce privește spiritul și maniera în care el este indignat de nedreptățile acestei lumi sau poate deveni el însuși la fel ca lumea. Două lucruri rele nu pot face unul bun! Rom. 12:2; 1 Tes. 5:22.