Loading…

Moise (lecția 3)

 

Exod 4:18 – Deut. 34:12

INTRODUCERE:

1. Vezi introducerea la parte 1.

I. Cele trei perioade ale vieții lui Moise (Fapte 7:20-36)

A. PATRUZECI DE ANI DE SLUJIRE, Exod 4:18 – Deut. 34:12

1. A condus pe Israel din robia egipteană. (Exod 4:18 – 18:27)

2. Prin el a fost dată Legea lui Israel. (Exod 19:1 – 40:38)

a. Ei au devenit o națiune.

b. Ei au fost recunoscuți ca poporul lui Dumnezeu.

3. A condus Israelul spre Țara Promisă. (Numeri 1:1 – Deut. 34:12)

a. Din cauza necredinței lor la Cades-Barnea, generația care a părăsit Egiptul avea să moară în pustie.

b. El a condus Israelul în pustie, 40 de ani, în timp ce o nouă generație a ajuns la maturitate să primească promisiunea lui Dumnezeu.

c. Moise nu a putut să-i conducă în Canaan datorită propriilor lui greșeli.

B. APLICAȚII

1. Bunăvoința lui Dumnezeu în stabilirea relației cu Israel. O națiune de sclavi care în ochii egiptenilor erau un pic mai buni decât o națiune de leproși, pentru Dumnezeu Israel era ca un fiu. „Așa vorbește Domnul: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.” 1Ioan 3:1; Gal. 3:26; Iacov 1:18; 2Cor. 6:16-18; Evr. 12:22-23.

2. Circumstanțele în care a fost dată legea sugerează solemnitatea relației lui Israel cu Dumnezeu. Meditează profund la relația ta cu Legea lui Hristos, 1Cor. 9:21; Iacov 1:25, 22-24; Mat. 7:24-25; Gal. 6:2.

3. ”…o țară în care curge lapte și miere…” Starea viitoare a omului este complet diferită de starea actuală, Eze. 20:5-6; Evr. 13:14; Filip. 3:20; Apo. 21:2-4.

4. Dezamăgire amară. Un singur pas greșit poate aduce cu el pierderea iremediabilă a binelui chiar și atunci când binele este vizibil și realizabil. Prin urmare, cei care L-au pus la încercare pe Dumnezeu și s-au răzvrătit împotriva făgăduinței Sale nu vor vedea Țara Promisă, Mat. 4:7; Evr. 3:8-11; Mat. 7:21-23; Evr. 10:26-27.

CONCLUZIE:

1. Este imposibil să studiem în mod adecvat viața lui Moise într-o scurtă serie de trei lecții. Cu toate acestea, putem să ne facem o imagine de ansamblu pe măsură ce privim la anumite situații și evenimente-cheie din viața lui.

2. Un început ”în forță” nu ne garantează neapărat câștigarea cursei. Pedeapsa pentru neascultare este severă. (Numeri 20:12; 27:14)

3. Acordă-ți timp pentru a-ți evalua călătoria spirituală. Unde ești în relația ta cu Dumnezeu?

4. Viața nu este niciodată sigură, dar un lucru pe care putem conta întotdeauna, este: Dumnezeu este credincios copiilor Săi!