Loading…

“Caleb, a urmat în totul calea Mea”

 

Numeri 14:24

INTRODUCERE

1. Un episod familiar al Bibliei este cel al celor doisprezece spioni ai lui Israel.

a. Trimiși pentru a spiona țara Canaanului – Num. 13:1-2.

b. Unul dintre ei, Caleb, a căutat să-i liniștească pe oameni – Num 13:30.

c. Numai Iosua și Caleb au avut încredere în Domnul – Num. 14:6-9.

2. Domnul L-a cruțat pe Caleb pentru că “el … a urmat în totul calea” (Num. 14:24).

a. Afirmație repetată de câteva ori – Num. 32:11-12; Deut. 1:36; Iosua 14:8-9, 14.

b. Un epitaf minunat: “El a urmat în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel”.

DISCUȚIE

I. Să-L urmăm pe Isus în toate zile vieți noastre

1. Așa s-a întâmplat în cazul lui Caleb – Iosua 14:8-9

a. Nu ca soția lui Lot, care a privit înapoi – Geneza 19:26

b. Sau creștinii din Galatia – Galateni3:1

2. Ce putem spune despre noi, care îl urmăm astăzi pe Isus?

a. Îl urmăm în tinerețea noastră? – 1Tim. 4:12

b. Îl vom urma la bătrânețe? – Tit 2:1-5; Ps 92:12-15

II. Să-L urmăm pe Isus cu toată inima

1. Caleb l-a urmat pe Domnul “în totul”, “întru totul”

a. Exemplifică ceea ce a numit Isus “cea mai mare poruncă”- Matei 22:36-38

2. Din păcate, mulți încearcă să-L slujească Domnului cu inima împărțită

a. Ca Solomon, care a fost influențat de nevestele sale străine– 1Împ.11:4

b. Ca cei din epistola lui Iacov, căutând să fim prieteni cu lumea – Iacov 4:4

3. Ce putem spune despre noi, care îl urmăm astăzi pe Isus?

a. Îl urmăm cu toată inima? – Ioan 14:15

b. Îl urmăm cu o iubire totală? – 1Ioan 2:15-17

III. Să-L urmăm pe Isus în ciuda oricăror riscuri

1. Caleb l-a urmat pe Domnul în ciuda oricăror pericole

a. El a fost dispus să se confrunte cu uriașii din țară–Num.13:33

b. El a fost dispus să se confrunte cu mânia fraților săi – Num. 14:10

c. El a fost dispus, la bătrânețe, să ia un munte de la Anachimi – Iosua 14:10-12

2. Mulți vor sluji Domnului doar atunci când le va fi convenabil

a. Când ești popular, ca mulțimea care l-a urmat pe Isus.

b. Când ești în siguranță, ca Petru, înainte de confruntarea cu slujitoarea marelui preot – Matei 26:69-70

3. Ce putem spune despre noi, care îl urmăm astăzi pe Isus?

a. Îl urmăm numai când ne este convenabil?

b. Îl urmăm, în ciuda ridiculizării, a persecuției, a pericolelor? – Matei 5:10-12

CONCLUZIE

1. Să ne inspire exemplul lui Caleb să-L urmăm și noi ”în totul” pe Domnul Isus în viața noastră!

a. Să-L urmăm pe Isus în toate zilele vieții noastre

b. Să-L urmăm pe Isus cu toată inima noastră

c. Să-L urmăm pe Isus în ciuda oricăror pericole

2. NU UITAȚI! – Caleb și Iosua au fost singurii (din 603.550 bărbați) care au supraviețuit celor patruzeci de ani de pribegie în pustie și care au intrat în Țara Promisă (Num. 32:10-13). Frații lor nu au intrat în Canaan, după cum a spus Domnul despre ei: “pentru că nu M-au urmat întru totul pe Mine”.

3. Cum Îl urmăm, NOI, pe Domnul? Asemeni lui Caleb?Sau asemeni celor care au murit în pustie?