Loading…

Numiti copii ai lui Dumnezeu

 

1 Ioan 3:1-2

INTRODUCERE:

A. Dragoste cea mare a lui Dumnezeu (Ioan 3:16; Efes. 1:5; 2 Cor. 6:18).

B. Ce inseamna sa fim copii ai lui Dumnezeu?

DISCUTII:

I. Inseamna ca am fost nascuti din nou.

A. Ioan 3:1-5

B. 1 Pet. 1:22-2:3 C. Gal. 3:26-29

II. Inseamna ca suntem in familia (biserica) lui Dumnezeu.

A. 1 Tim. 3:15 (vers. 5)

B. Mat. 12:50

C. Efes. 2:19-20

III. Inseamna ca avem speranta.

A. Rom. 8:16-18, 24-25, 35-39

B. Evr. 2:10-17; 6:13-20

IV. Inseamna ca avem responsabilitati.

A. 1 Ioan 2:28-29

B. 1 Ioan 3:3,9-10

C. 1 Ioan 5:3-5, 18-21

CONCLUZIE:

A. Te-ai nascut din nou?

B. Te bucuri de speranta copiilor lui Dumnezeu?

C. Increde-te in Dumnezeu!