Loading…

Plin de bucurie

Fapte 8:39

INTRODUCERE
1. În al optulea capitol al cărții Faptele Apostolilor, găsim unul dintre numeroasele cazuri de convertire din Noul Testament. Aceste exemple au fost consemnate pentru a ne arăta cum pot intra oamenii în împărăția lui Dumnezeu.
2. Ca în oricare alt caz de convertire din Fapte, Dumnezeu a folosit ”nebunia propovăduirii crucii” (1Cor 1:21) pentru a ajunge la inima acestui păcătos.
3. Se știu puține lucruri despre acest etiopian. După toate probabilitățile, era un bărbat de culoare care aderase la iudaism. Știm că era un om sincer, pentru că a călătorit peste
1.500 de km, din Etiopia la Ierusalim, pentru a se închina lui Dumnezeu (Fapte 8:27).
4. Un iubitor devotat al Scripturilor, un om care căuta adevarul. Prin urmare, Filip este
trimis de către Duhul Sfânt să ajute acest suflet să-l găsească pe Hristos.
5. După ce a fost botezat de Filip etiopianul a descoperit, ca urmare a găsirii unei relații
reale cu Dumnezeu, motivația unei bucurii depline. Bucuria de…


DISCUȚIE
I. A Fi Născut Din Nou, Ioan 3:3-5; 1Pet 1:22-25; 1Cor 4:15
II. A Fi În Hristos, Gal 3:26-27; Rom 6:3-5; Efes 1:3
III. Privilegiile Obţinute, Ioan 8:36; 1Ioan 2:1; 3:1-2; 5:11-14


CONCLUZIE
1. Uneori, la fel ca acest om, descoperim adevăruri biblice cu care rezonăm profund, chiar dacă o mare parte din Biblie rămâne confuză și chiar tulburătoare pentru noi.
2. Într-un context similar, Dumnezeu te poate aduce (te-a adus) în contact cu cineva care îl cunoaște pe Isus, care te poate ajuta să faci legătura între aceste adevăruri biblice.
3. Prin cuvintele lui, Dumnezeu îți luminează sufletul și îți dă posibilitatea să înțelegi că
Isus este calea către Dumnezeu, că Isus te cheamă să te încredințezi Lui personal ca
Domn și Mântuitor.
4. Famenul a crezut ce citea și a crezut mesajul despre Isus pe care l-a auzit de la Filip.
Drept urmare, omul care citea și nu înțelegea a devenit în scurt timp, omul care ”îşi
vedea de drum, plin de bucurie”. 
5. Inima i-a fost umplută de bucurie pentru că păcatele i-au fost iertate, iar acum avea o
relație corectă cu Dumnezeu. S-a împăcat cu Dumnezeu și a devenit un copil al lui
Dumnezeu ”prin credința în Hristos Isus” Gal 3:26
6. Astăzi, noi ne bucurăm nespus pentru că ”avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos” Rom 5:1