Loading…

Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui

 

Lecția 1

Ecl 12:13-14

INTRODUCERE

1. Solomon a scris cartea Eclesiastul plecând de la o teorie comună, dar falsă, una care exclude răspunderea eternă față de Dumnezeul creator, Ecl 11:9-10; 12:1

2. La sfârșitul cărții, el a concluzionat că merită să asculți de Dumnezeu, iar această ascultare este plăcută Lui, cât și faptul că aceasta definește destinul unui om împlinit, Ecl 12:13-14

3. La urma urmei, suma vieții omului este cuprinsă în această propoziție scurtă: „Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui…”, Ecl 12:13

4. Să fi căutat Solomon, în contextul acestei cărți minunate, răspunsul la întrebarea lui Moise din Deut 10:12-13? Să ne ofere acest răspuns adevaratul sens și scop al vieții?

5. Concluzia finală a Eclesiastului sună însă așa: „Ce se va întâmpla cu omul dacă această lume nu este destinația finală? Dacă Dumnezeu există și El îi va răsplăti pe cei care Îl caută?”

DISCUŢIE

I. TEME-TE DE DUMNEZEU

A. Recunoaște că El este, Psa 46:10; 83:16-18

B. Dumnezeu ne-a făcut, noi suntem creația Lui, Gen 1:26-27; 2:7; Psa 139:13-16

C. Recunoaște măreția lui Dumnezeu, puterea Lui, 1Cro 16:25-27

D. Venerează-L, adoră-L, Exo 3:5; Psa 89:7; Evr 12:28-29

II. PĂZEȘTE PORUNCILE LUI

A. Datoria față de Dumnezeu – „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta …” Mat 22:37

B. Datoria față de ceilalți – „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Mat 22:39

C. Datoria față de tine însuți, Iac 1:26-27; Efes 4:20-24

CONCLUZIE

1. Motivul pentru care trebui să ne temem de Dumnezeu şi să păzim poruncile Lui este pentru că “Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată…”, Ecl 12:13-14

2. Aceste cuvinte arată, nu numai că fiecare dintre noi va fi judecat, ci că fiecare dintre noi va fi judecat pentru fiecare acțiune a vieții sale; fiecare faptă, bună sau rea, din întreaga sa viață.

3. Această hotărâre a fost deja menționată de împăratul Solomon, Ecl 11:9

4. Această carte minunată se încheie cu enunțarea unui adevăr negăsit nicăieri atât de clar definit în Vechiul Testament, adevăr care deschide calea către o lumină mai clară asupra viitorului nostru prin revelația Evangheliei lui Hristos.

5. Ziua ”decontului” vine în timpul lui Dumnezeu, fii pregătit! Evr 9:27; Rom 2:16; 14:10, 12