Loading…

Trei mari făgăduințe

 

2 Petru 1:4

INTRODUCERE:

1. Promisiunile sunt adesea făcute, dar nu sunt respectate (sunt încălcate).

2. Trebuie să ne reamintim că:

a. Dumnezeu nu va eșua în a-și respecta promisiunile.

i. promisiunile Sale sunt de încredere – 2 Corinteni 1:20

ii. Dumnezeu nu poate minți – Tit 1:2; Evrei 6:18

3. În această lecție vom lua în considerare trei promisiuni făcute de Dumnezeu.

DISCUȚIE:

I. Nu ne va părăsi, Evrei 13:5

A. Dumnezeu nu ne va lăsa:

1. Atunci când suntem amenințați de oameni – Evrei 13:6

2. Când suntem ispitiți și încercați – 1 Corinteni 10:13

3. Atunci când toți ceilalți ne vor părăsi – 2 Timotei 4:10, 16

4. In nici un moment, chiar și în moarte – Psalmul 23

B. Aceasta este o promisiune condiționată – Iacov 4:8

II. Nu-și va mai aduce aminte de păcatele noastre, Evrei 10:17

A. Cei care I se supun:

1. Nu mai sunt despărțiți de Dumnezeu – Isaia 59:1

2. Nu mai sunt supuși plății păcatului – Romani 6:23

3. Nu mai sunt împovărați cu vina păcatului – Apocalipsa 1:5; Matei 26:28

B. Aceasta este o promisiune condiționată – Fapte 2:38; 22:16; 1 Ioan 1:7-2:1

III. Ne va da coroana vieții veșnice, Apocalipsa 2:10

A. Această coroană:

1. Este o “coroană incoruptibilă” – 1 Corinteni 9:25; 1 Petru 5:4

2. Este viața veșnică în ceruri – 1 Petru 1:3-5

B. Aceasta este o promisiune condiționată!

1. Credincios până la moarte – cel care termină cursa – 2 Timotei 4:8

2. Care luptă în conformitate cu regulile – 2 Timotei 2:5

CONCLUZIE:

1. Toți oamenii eșuează în a-și păstra promisiunile.

2. Dumnezeu niciodată nu-și va încălca promisiunile.

3. Numai Creștinii au asigurate aceste promisiuni.

4. Aceste promisiuni sunt condiționate.