Loading…

Un ultim argument al cerului

 

Evrei 12:25

INTRODUCERE

1. În introducerea epitolei către Evrei, Dumnezeu este prezentat ca vorbindu-ne ”în multe rânduri și în multe chipuri”, Evr 1:1-2

2. Dumnezeu a găsit întotdeauna voci pentru comunicarea voinței Sale oamenilor, însă acestă binecuvântare atrage de la sine responsabilizare. Acest lucru este tocmai starea evreilor creștini, cărora li se adresează această epistolă, Evr 12:25

3. Ei l-au primit pe Isus Hristos ca fiind ”vocea lui Dumnezeu” și făcând acest lucru au trebuit să-și asume și anumite responsabilități imposibil de evitat.

4. Cu toate acestea, Hristos nu a fost ascultat de unii dintre ei. Astăzi, Hristos este refuzat de oameni atunci când ei sunt caracterizați de:

 

DISCUȚIE

I. Necredinţă, Pro 1:23-27; Ioan 8:24-26; Evr 12:1-2

II. Supunere parțială, Lc 6:46-49; 12:8-9; Ioan 12:42-43

III. Un spirit necorespunzător, Lc 9:51-56; Iac 3:6-12; 1Pet 3:9-12

IV. Neglijență, Evr 2:1-3; 4:1, 11; 10:25-29

 

CONCLUZIE

1. Dumnezeu, prin Fiul Său și prin Evanghelie Sa, vorbește de pe tronul Său ceresc. Prin darea Legii, Dumnezeu a vorbit pe pământ (la Muntele Sinai), prin îngeri, Evr 2:2

2. În Exo 20:22, Dumnezeu spune: „Aţi văzut că v-am vorbit din ceruri…”.

3. În pasajul din Evrei 12:25-26 arată că acele ”ceruri” din Exo 20:22, nu sunt cerurile cele pre înalte, ci cerurile vizibile, norii și întunericul, din care Dumnezeu, prin îngeri, a proclamat legea asupra Sinaiului.

4. Acum Dumnezeu vorbește ”din ceruri”, din casa Sa, din inima universului, prin Fiul Său, Mijlocitorul Divin, care este ”în sânul Tatălui“, Ioan 1:14, 16-18; Mat 17:5

5. Evanghelia cu plinătatea milostivirii lui Dumnezeu în Hristos este acum propovăduită lumii și a fost dată credincioșilor. Au existat consecințe pentru cei răzvrătiți la Muntele Sinai, vor fi consecințe și mai mari pentru acei împotrivitori față de lucrarea lui Dumnezeu făcută prin Fiul Său.

6. Dacă alegem să refuzăm acest mesaj de la Dumnezeu, nu putem ignora consecințele, 1Tes 4:8