Loading…

Doar în Hristos

 

Isaia 45:24-25

INTRODUCERE

1. Un aspect distinctiv al Evangheliei este caracterul ei complet iar această deplinătate se regăsește în Hristos.

2. În El au fost puse toate binecuvântările credincioșilor; din plinătatea Sa ei primesc zilnic ”har după har”. Toate nevoile spirituale ale celor care Îl acceptă în viața lor le sunt acoperite.

3. ”Doar în Hristos” este un cântec care ne reamintește de cuvintele lui Pavel din Efes. 1:3-14

DISCUŢIE

I. DOAR ÎN HRISTOS, AVEM NĂDEJDE – 1 Cor. 15:12-28

A. vs. 12-13 – Învierea lui Isus demonstrează că există ”viață după moarte”.

B. vs. 14-19 – Dar dacă nu există înviere?

C. vs. 20-23 – Isus reprezintă ”primul rod” al învierii noastre.

D. vs. 24-28 – Învierea lui Isus duce la soluționarea tuturor problemelor.

II. DOAR ÎN HRISTOS, AVEM MÂNTUIREA – Efes. 2:4-10

A. v. 4 – Motivația lui Dumnezeu în reconciliere.

B. vs. 5-7 – Trecutul, prezentul și viitorul lucrării lui Dumnezeu în reconcilierea individuală.

C. vs. 8-10 – Suma lucrării lui Dumnezeu de reconciliere individuală.

III. DOAR ÎN HRISTOS, AVEM VICTORIE – Rom. 8:12-17

A. vs. 12-13 – Datoria noastră este față de Duhul Sfânt, nu față de trup.

B. vs. 14-15 – A trăi în Duhul înseamnă a trăi ca un copil al lui Dumnezeu.

C. v. 16 – Dovada că suntem copii ai lui Dumnezeu: mărturia Duhului Sfânt.

D. v. 17 – Beneficiile și responsabilitățile de a fi copii ai lui Dumnezeu.

IV. DOAR ÎN HRISTOS, AVEM PUTERE – Col. 2:6-15

A. vs. 5-7 – Încrederea lui Pavel în starea lor actuală.

B. v. 8 – Un avertisment: Nu vă lăsați înșelați de filosofii și tradiții!

C. vs. 9-10 – Deplinătatea lui Isus și legătura noastră cu El arată că filozofiile și tradițiile nu sunt necesare.

D. vs. 11-12 – Lucrarea lui Isus în creștini prin circumcizia spirituală ilustrată prin botez.

E. vs. 13-15 – Lucrarea lui Isus în creștini prin jertfa Sa pe cruce.

CONCLUZIE

1. Unde am fi azi fără Hristos? Am fi fără nădejde, am fi pierduți, am fi înfrânți și am fi slabi.

2. Când luăm aminte la cuvintele acestui cântec și când înțelegem mesajul scripturistic al acestuia, putem avea o deplină siguranță a mântuirii noastre. Avem nevoie de Domnul Isus Hristos. ”Doar în Hristos” avem binecuvântări din belșug.

3. Îl cunoști pe El? Te-ai supus Lui? Îl urmezi pe El zi de zi?