Loading…

Bunătatea și asprimea lui Dumnezeu

 

Romani 11:22

INTRODUCERE:

1. Mulți spun că “Dumnezeul Vechiului Testament nu este Dumnezeul Noului Testament.” Și-a schimbat Dumnezeu natura sau caracterul Său?

DISCUȚIE:

I. Dumnezeul Vechiului Testament

A. Bunătatea Lui în Vechiul Testament

· Grădina Edenului (Gen. 2:8-9)

· Binecuvântarea lui Avraam (Gen. 12:2-3)

· Hrană / apă în pustie (Exod. 16:35; Exod. 17:6)

· Binecuvântarea evreilor (Estera 8:16-17)

B. Severitatea Lui în Vechiul Testament · Potopul (Gen. 6:5-7)

· Sodoma și Gomora (Gen. 19:24-25)

· Moartea întâilor născuți (Exod. 11:5-6)

· Nadab și Abihu (Lev. 10:1-2)

· Acan și casa lui (Iosua 7)

II. Dumnezeul Noului Testament

A. Bunătatea Lui în Noul Testament

· Iubirea Lui pentru toată lumea (Ioan 3:16)

· Vindecarea celor suferinzi (Mat. 11:5)

· Compasiunea pentru Maria și Marta (Ioan 11:43-44)

· A plâns pentru Ierusalim (Luca 19:41-44)

· S-a sacrificat (Matei 20:28)

· Dorește ca toți să fie mântuiți (II Petru 3:9)

B. Severitatea Lui în Noul Testament

· Furia în templu (Mat. 21:12-13)

· Mânia față de nelegiuirile oamenilor (Rom. 1:18, 32)

· Soarta celor neascultători și neevlavioși (Mat. 24:48-51)

CONCLUZIE:

1. Dumnezeu nu și-a schimbat niciodată natura sau caracterul Său. El este același ieri, azi și mâine.

2. Noi Neamurile trebuie să înțelegem poziția noastră privilegiată, ca fiindu-ne permis să împărtășim rădăcina și grăsimea măslinului, Rom. 11:17. Hristos este rădăcina acestui măslin, este sursa și prospețimea, belșugul, energia, dragostea și harul astfel ca noi să moștenim promisiunile. Orice a avut Israelul, aveam și noi!

3. Încrede-te în Domnul!