Loading…

Ghedeon, identitate și destin

 

Evrei 11:32; Judecători 6-8

INTRODUCERE

1. În Judecători 6, Israel trăiește sub asuprirea vrăjmașilor lor, Madianiții, Judecători 6:1-6.

2. Un tânăr numit Ghedeon se ascunde de inamic într-un teasc, treierând grâu, Judecători 6:11.

3. Dumnezeu trimite un înger la Ghedeon prin care i se face cunoscut acestuia destinul și identitatea dată de Dumnezeu, Judecători 6:12-14.

4. Declarația îngerului despre identitatea și destinul lui Ghedeon pune în mișcare un lanț de evenimente care îl propulsează pe Ghedeon din obscuritate în istoria acestei lumi.

5. Ce ne învață Ghedeon despre identitatea și destinul nostru?

DISCUŢIE

I.Însuși Dumnezeu ne inițiază identitatea și destinul.

1. Scopul lui Dumnezeu în viața noastră nu se rezumă la ceea ce ne-ar plăcea să fim sau să facem; El are un plan pentru (cu) noi, Efeseni 2:10.

2. Înțelege-țichemareadeaficreștin.

a. Toți creștinii sunt “chemați să fie sfinți”, Romani 1:7.

b. Fiecare creștin are un scop divin: “…să se poarte într-un chip vrednic de chemarea pe care a primit-o…”, Efeseni 4:1.

c. Chemat să proclame Evanghelia și să facă ucenici, Matei 28:19-20.

3. Identificați-vă darurile spiritual.

a. El ne-a dat daruri, 1Petru 4:10; Matei 25:14-30 (pilda talanților).

b. Aceste daruri sunt un indicator a ceea ce Dumnezeu așteaptă să facem pentru El, Romani 12:4-8.

II.El ne transformă slăbiciunile în tăria puterii Sale.

1. În Biblie, aceia pe care Dumnezeu îi folosește cu putere, au de obicei un trecut marcat de slăbiciuni sau eșecuri, 1Corinteni 1:26-27.

2. Cu ajutorul Lui nu doar că vom birui slăbiciunile, ci ele vor deveni putere, tărie, Isaia 40:29; Psalmul 29:11; 2Corinteni 12:9-10.

3. Dumnezeu poate face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți.

a. David a fost numit om după inima lui Dumnezeu (Fapte 13:22), deși a fost un adulter și un ucigaș, Psa. 51:1-2; 103:8-10.

b. Moise, un fost ucigaș și un simplu păstor, Exod4:10-12.

c. Ieremia a fost chemat de Dumnezeu, desi era un copil, Ieremia 1:5-8.

III. Este nevoie de o relație personală cu El pentru a ne împlini pe deplin destinul.

1. În calitate de creștini credincioși, suntem fii și fiice ale unui Tată ceresc iubitor, 2 Corinteni 6:18.

2. Aceasta este relația pentru care a plătit Isus atunci când El Și-a vărsat sângele la cruce, Coloseni 1:20; 1Ioan 1:7; Evrei 10:19-20.

3. Înainte de a înțelege pe deplin identitatea noastră personală, trebuie să înțelegem identitatea noastră familială, Ioan 1:12; Efeseni 2:19-22.

CONCLUZIE

1. Dumnezeu folosește oamenii obișnuiți. Dumnezeu nu l-a văzut pe Ghedeon așa cum era. Dumnezeu l-a văzut ca pe cine ar fi putut fi.

2. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne folosească, trebuie să îndepărtăm ”idolii” din viața noastră. Un idol este tot ce ne place mai mult, ne temem mai mult, slujim mai mult sau prețuim mai mult decât pe Dumnezeu.

3. Dumnezeu folosește oameni de încredere. Trebuie să înțelegem cine suntem cu adevărat în Hristos.