Loading…

Călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu

 

Romani 8:14

INTRODUCERE

1. Duhul Sfânt este reprezentat ca având puterea de a influența, sugera, porunci și de a controla. O dovadă a evlaviei creștinului este dorința de a se supune acestei influențe, de a se supune Duhului lui Dumnezeu, Rom 8:14

2. Scriptura face distincție între a avea Duhul și în a fi călăuzit de Duhul (Rom 8:9). Deși acestea sunt inseparabile, totuși sunt distincte. „A avea Duhul” înseamnă a fi posesor al Lui, El locuind în noi; a fi „călăuzit de Duhul” înseamnă a te lăsa influențat de puterea Sa divină după ce ai devenit posesor al acestuia (Isa 48:16-17).

3. În această lecție vom analiza câteva aspecte legate de călăuzirea Duhului.

 

DISCUȚIE

I. Duhul Călăuzește Prin Cuvântul Scris

A. Oamenii au vorbit mânați de Duhul, 2Pet 1:21; Evr 10:15-17

B. Oamenii au scris mânați de Duhul, Efes 3:3-5; Rom 15:3-4

C. Oamenii au trăit mânați de Duhul, Ezec 36:26-27; Tit 2:11-14

 

II. Duhul Călăuzește Către Adevăr și Sfințenie

A. El este Duhul adevărului, Ioan 16:13; 1Cor 2:7-13

B. Prin El am fost socotiți neprihăniți, 1Cor 6:9-11; Gal 3:2, 7-9

C. Prin El anihilăm faptele firii pământești, Rom 8:12-13; Col 3:5-10

 

III. Modul în Care Călăuzește Duhul

A. Cu înțelepciune, Isa 11:2; Mat 13:54-55

B. Cu credincioșie, Gen 24:27, 48; Pro 3:6

C. În deplină siguranță, Psa 78:52-53 (cf Exo 14:19-20)

 

CONCLUZIE

1. Conform Noului Testament, Duhul Sânt este Dumnezeu, Fapte 5:3-4

2. Astăzi, prezența Sa nu este remarcată prin viziuni sau voci în șoaptă; într-un tufiș aprins sau prin intermediul unor limbi de foc. Duhul nevăzut și tăcut își dezvăluie prezența prin viața pe care o dă și prin influența pe care o exercită asupra creștinilor, Psa 143:10

3. Omul este un călător către o lume eternă. Duhul Sfânt cunoaște calea spre cer. El își dorește să ne călăuzească pentru ca noi să ajungem acasă, 2Cor 5:1-5

4. Să nu ne împotrivim călăuzirii Lui!