Loading…

“Doamne, Mărește-ne credința”

 

Intro.

1. Îndeplinirea cerințelor morale de a fi creștin necesită o mare credință – 1Ioan. 5: 4.

2. Responsabilitatea de a nu fi o pricină de poticnire, de a ierta pe cei care păcătuiesc împotriva noastră, este un adevărat test al credinței – Luca. 17: 1-4.

3. Apostolii au recunoscut acest lucru și au cerut lui Isus să le “mărească credința”.

4. Pentru a avea „gândul lui Hristos” și a răspunde provocărilor morale ale uceniciei ni se cere să creştem în credință (2 Tes. 1: 3).

5. Cum a răspuns Isus cererii lor: “Doamne, mărește-ne credința!”? Răspunsul lui îmbină puterea lui Dumnezeu cu credință ascultătoare – Fil. 2: 12-13.

I. Puterea credinței – Luca 17: 6; 1 Ioan5: 4-5.
A. Increderea pusa în puterea lui Dumnezeu, Cel în care ne-am pus credința.

1. Exemplu: sămânţa de muștar este mica, dar realizează ceea ce intenționează Dumnezeu – Evrei 11:34.

2. Credința să faci tot ce Dumnezeu îţi porunceşte – Luca 17: 6.

a. Exemplu: Petru a mers pe apă – Mat. 14: 27-32.

b. Apostolii au facut minuni – Mat. 17: 14-20.

B. Credinta ta va creste daca faci tot ce Dumnezeu spune să faci – Luca. 17: 6.

1. Pavel a putut face totul în Hristos, care l-a întărit (Fil. 4:13). Cum? Prin puterea credinței – Gal. 2:20.

2. Incredere deplina în Dumnezeu în viaţa ta. Credinţa trebuie să:

a. Reziste ispitei – 1 Pet. 5: 6-10.

b. Să ierte pe cei care păcătuiesc – Luca. 17: 3-4.

c. Să nu fie o piatră de poticnire – Luca. 17: 1-2.

d. Să se lepede de sine, să-şi ia crucea și să-l urmeaze pe Isus -Luca. 9: 23.

II. Slujba credinței – Luca 17: 7-9; Rom 6: 16, 19.

A. Veghere – Luca. 12: 35-40.

1. Fi un slujitor al lui Hristos care este atent la cererile Lui; Maestrul îşi va răsplăti ucenicii.

B. Precauţie – Luca. 12: 41-46. 2 Tim. 3: 10-12.

1. Slujitorul credincios este atent pentru a-şi mulțumi stăpânul – 2Corinteni 5:9.

C. Creste cunoştinţa – Luca. 12: 47-48.

1. Cu cunoașterea vine responsabilitatea – Matei 11:29; Ioan 8:31-32.

D. Aduce răsplata – Efeseni 2: 8-10; 2 Timotei 4:. 6-8.

III. Datoria credinţei – Luca 17:10.

A. Smerenia este dependenta de credință în Dumnezeu:

1. Mântuirea din păcat și moarte – Evrei 2: 14-15; 4: 16; Psalm 23.

2. Pentru indrumare prin cuvântul adevărului – Psalmul 119: 105.

3. Pentru siguranţa în incercari copleșitoare – Evrei 12: 2-3.

4. Pentru asigurarea odihnei veșnice – Apocalipsa 14:13.

B. Împlineşte toate poruncile Domnului – Iacov 4:17; 2: 10-12; 1: 21-22.

1. Credincioşie – 1 Tim. 01:12.

2. Conștiință curată – 2 Tim. 1: 3.

3. Evlavie și frică – Evr. 12:28.

Concluzie:

1. Credința crește după cum ne încredem în Domnul nostru și-L slujim.
2. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui – Evrei 11: 6.
3. Credința va crește atunci când ne încredem in puterea Lui, când slujim cu sârguință și când ascultam cu loialitate.