Loading…

Ești sigur că ești mântuit?

 

1 Ioan 5:13

INTRODUCERE

1. Această epistolă și acest text în mod special se adresează tuturor celor care cred în Numele Fiului lui Dumnezeu.

2. Dar, ești sigur că dacă ai muri chiar acum, ești mântuit și Cerul va fi casa ta?

3. Unii creștini se îndoiesc din cauza păcatului cu care ei se luptă. Cum pot fi sigur dacă eu:

a. Încă mai fac greșeli.

b. Nici măcar nu știu toate greșelile pe care le-am făcut.

c. Trebuie să mor cu o rugăciune pe buzele mele?

d. Ce se întâmplă dacă Isus se va întoarce înainte de a avea șansa să-mi mărturisesc păcatul?

4. Această lecție are ca scop de a elimina orice siguranță falsă a mântuirii pe care o poate avea cineva și tot odată de a consolida încrederea celor care au găsit pace pentru inimile lor în ea.

DISCUŢIE

I. ÎNCREDEREA NU VINE DE LA …

A. Sentimente, emoții, Prov. 14:12; 28:26; Efes. 4:17-19

B. O cunoaștere perfectă a Cuvântului lui Dumnezeu, Ecl. 7:11-12; Col. 1:9

C. Faptele sau meritele noastre, Tit 3:5-7; Efes. 2:8-10

II. ÎNCREDEREA VINE DE LA …

A. Ești în Hristos, Efes. 1:3-14

B. Păcatele îți sunt iertate, Fapte 10:34-35, 43; Col. 2:13

C. Umbli în lumină, 1Ioan 1:7-9

CONCLUZIE

1. Prietene drag, dacă astăzi ești în Isus Hristos, încercând din răsputeri să-I fii pe plac, având un duh smerit care te determină să te pocăiește atunci când greșești, atunci vei avea ”din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, 2Petru 1:10-11

2. Pe de altă parte, dacă nu ești în Isus Hristos sau dacă nu îi ești loial și devotat, căutând să faci voia Lui, atunci vei avea o încredințare, dar nu a Cerului, 2Tes. 1:8-9