Loading…

“Evanghelia lui Hristos” (lecția 2)

 

 

Porunci de împlinit

INTRODUCERE

1. În Marcu 16:15-16, Isus face trimitere la “Evanghelie” și le poruncește ucenicilor Săi să o predice fiecărei făpturi.

2. Ce este această “Evanghelie” pe care Isus și-a dorit s-o audă toți? Aceasta este puterea lui Dumnezeu prin care El va salva omenirea! Rom. 1:16-17

3. Este nevoie de un răspuns care implică ascultare- cf. 1 Pet. 4:17; 2 Tes. 1:7-8

4. O modalitate simplă de a rezuma conținutul “Evangheliei” este prin aceea că ea conține:

a. Fapte de crezut

b. Porunci de împlinit

c. Promisiuni de primit

DISCUŢIE

I. SĂ CREZI EVANGHELIA CU PRIVIRE LA ISUS HRISTOS

A. Trebuie să credem Evanghelia sau suntem pierduți! – Mar. 16:16

B. Trebuie să credem că Dumnezeu L-a înviat din morți – Rom. 10:9-10

C. Toți cei care cred, au viața veșnică! – Ioan 3:16; 20:30-31

II. SĂ MĂRTURISEȘTI CREDINȚA ÎN ISUS HRISTOS

A. Mărturisindu-L pe Domnul Isus cu gura ajungem la mântuire – Rom. 10:9-10

B. Famenul etiopian este un exemplu de astfel de mărturisire – Fapte 8:37

C. Isus ne va mărturisi înaintea Tatălui dacă noi îl vom mărturisi înaintea altora! – Mat. 10:32-33

III. SĂ TE POCĂIEȘTI DE PĂCATELE TALE

A. Isus a poruncit ca pocăința să se propovăduiască în Numele Lui – Luc. 24:46-47

B. Pavel a predicat neamurilor necesitatea de a se pocăi – Fapte 17:30-31

C. Dacă nu ne pocăim, vom pieri în păcatele noastre! – Luc. 13:3

IV. SĂ FII BOTEZAT PENTRU IERTAREA PĂCATELOR TALE

A. Isus se așteaptă ca oamenii să fie botezați ca răspuns la Evanghelia Lui – Mar. 16:15-16

B. Petru a predicat botezul spre/pentru iertarea păcatelor – Fapte 2:37-38

C. Când suntem botezați, Dumnezeu Își face lucrarea Sa ca să ne salveze! – Col. 2:11-13

V. SĂ FII CREDINCIOS PÂNĂ LA MOARTE

A. Credincioșia este necesară dacă dorim să primim cununa vieții – Apoc. 2:10

B. Există pericolul real de a ne pierde credința! – Evr. 3:12-14

C. Fii sigur că munca ta nu va fi în zadar! – 1Cor. 15:58

CONCLUZIE

1. Putem înțelege de ce “Evanghelia lui Hristos” este “o veste bună”?

2. “Poruncile de împlinit” nu sunt o lucrare dificilă, făcută pentru a câștiga mântuirea, ci simple acte de credință prin care primim harul lui Dumnezeu – cf. 1Ioan 5:3

3. Împreună cu apostolul Petru, vă îndemn: “…Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Fapte 2:40)

4. Răspundeți așa cum au făcut cei din ziua Cincizecimii (prin credință și botez, Fapte 2:41) și aveți certitudinea că Isus vă va salva și vă va adăuga la biserica Sa! – cf. Fapte 2:47