Loading…

Har: Trecut, prezent și viitor

 

Intro.

1. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință – Efes. 2: 8; Rom. 5: 1-2.

2. Harul lui Dumnezeu este explicat la trecut, prezent și viitor – Tit 2: 11-15. 3. HAR înseamnă: milă, graţie, favoare, bunavoinţa

I. TRECUT: harul lui Dumnezeu s-a arătat – Titus 2:11

A. Plinătatea harului s-a arătat prin Isus – Ioan. 1: 14-17.

1. Acest lucru nu înseamnă ca harul nu a existat înainte de Hristos – Gen. 6: 8; Deut. 7: 7-11.

2. Isus a fost întruchiparea completă a harului, ceea ce face cunoscut favoarea, răscumpărare lui Dumnezeu fata de toti – Gen. 12: 3; Rom. 3:24.

3. Plinătatea harului este explicat în Efeseni 2: 1-10.

B. Evanghelia a adus har păcătoșilor – Col. 1: 5-6; Marcu. 16:15; Fapte 20:24.

C. Păcătoșii sunt mântuiți prin har atunci când ascultă de Evanghelia prin credință Efes. 2: 8; Rom. 1: 5; 16: 25-26.

II. PREZENT: harul lui Dumnezeu ne învață – Tit 2:12.

A. Harul lui Dumnezeu ne învață ce îi este plăcut lui Dumnezeu – Rom. 5: 20-6: 2, 12-15.

B. Prin Cuvântul harului Său (Evanghelia) acumulam cunoştinţa, ne zidim sufletele(Fapte 20:32).Harul ne educă (formează) prin cuvânt, are ca scop comformarea vieţii noastre la voia lui Dumnezeu (Tit. 2:1). Noi trăiam în pofte lumeşti, dorinţe pacătoase (1 Ioan 2:16) fără a avea frică de Dumnezeu (Romani 3:18). Când am fost mântuiţi prin har (favoare), am fost invăţaţi: Să avem autocontrol, să fim moderaţi, să avem o judecata sănătoasă (Tit2: 6; 1 Tes 5:6). Să trăim în evlavie (atitudinea faţă de Dumnezeu, frica sfântă, dragoste) pietate, armonie cu voia Lui (2Tim3:12). Creştinii trăiesc o viaţă curata, zeloşi pentru fapte bune (Tit 2:14).

III. VIITOR: „Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos”. – Tit 2:13.

A. De ce să trăim prin Cuvântul harului Său: Isus se va întoarce!

1. Datorită harului, așteptăm venirea Domnului – 2 Pet. 3: 12-14.

2.Prin har ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu – Rom. 5: 2; Col. 3: 4; 1:27.

B. Autoritatea completă a lui Hristos sprijină acest mesaj de har precum și modul în care trebuie să trăim în har. “Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.” – Tit 2:15.

Concluzie:

1. “Harul lui Dumnezeu” este disponibil pentru toți cei care vor veni la Hristos prin credință – 1 Pet. 5:12.

2. Harul s-a arătat sa ne învețe și să ne răsplătească .