Loading…

Înțelepciunea de a discerne

Filip 1:9-11

INTRODUCERE

1. Pavel s-a rugat pentru filipeni și a făcut-o cu bucurie (Filip 1:4). Acesta a fost modul în care Pavel a simțit că poate răsplăti filipenilor pentru tot ceea ce au făcut ei pentru el.

2. Mulțumirea, bucuria și dorința lui Pavel de a se ruga pentru filipeni au fost corecte, deoarece ei au stat alături de el în încercările sale pentru Evanghelie, Filip 1:7

3. Filipenii și-au arătat, în mai multe situații, dragostea față de Pavel. Cu toate acestea, Pavel nu a ezitat să se roage ca dragostea lor să crească tot mai mult ”în cunoștință și orice pricepere” Filip 1:9

4. Motivul este, ”ca să deosebiţi (dokimazo – a testa, examina, discerne) lucrurile alese” Filip 1:10

5. Și noi avem nevoie de înțelepciune pentru a discerne între:

 

DISCUȚIE

I. Îngrijorare și Preocupare, Mat 6:25, 28, 34; Lc 10:40-41; Filip 4:6; Mat 6:33

II. Liberalism și Conservatorism, Mat 6:24; Lc 14:26-33; 2Tim 3:16-17; 1Ioan 3:24

III. Fanatism și Convertire, Rom 10:1-3; 1Împ 18:26-29; 2Cron 7:14; Iac 1:21-25

IV. Neascultare și Credință, Jud 2:18-20; 1Sam 13:8-14; Rom 4:18-22; 1Cor 16:13

 

CONCLUZIE

1. Iac 1:5 ”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

· Creștinii trebuie să aibă o credință autentică, cerând înțelepciune de la Dumnezeul lor plin de înțelepciune și generozitate. Iacov se adresează în acest verset, credinciosului căruia îi lipsește înțelepciunea în contextul încercărilor. Înțelepciunea este discernământul dat de Dumnezeu și centrat pe Dumnezeu cu privire la problemele practice din viața de zi cu zi. Dumnezeu o dă cu generozitate și fără reproșuri, pentru că El vrea ca nimeni să nu ezite să vină la El.

2. Pro 2:6 ”Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”

· Cel mai semnificativ mod în care Dumnezeu dă înțelepciune este prin cuvintele gurii Sale. Prin Cuvântul Său El ne-a dezvăluit cunoaștere și înțelegere.

3. În Hristos ”sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” Col 2:2-3

· Gnosticii credeau că pentru mântuire era necesară o mare cantitate de cunoștințe elaborate. Aceste cunoștințe le-au consemnat în cărțile lor, pe care le-au numit ”apokruphos” (în traducere – ascuns, ținut secret) pentru că erau interzise omului obișnuit. Pavel a vrut ca toți să știe că adevărata înțelepciune nu a fost ascunsă în cărți secrete, ci a fost pusă în Isus Hristos pentru ca toți să o poată accesa.