Loading…

Cum a văzut Isus Scripturile

 

Ioan 5:39

INTRODUCERE

1. “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” Ioan 5:39

a. “Cercetați Scripturile” – o poruncă simplă pentru toți oamenii.

b. “Socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică” – știți că ele vă arată calea vieții veșnice și tocmai aceste Scripturi mărturisesc despre Isus.

2. Oamenii au o părere diferită despre Scriptură (Biblie):

a. Este produsul omului – este „Cuvântul lui Dumnezeu” pentru că este vorba despre Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu.

b. Este o scrisoare de dragoste – nu autoritară (nu are autoritate)

c. Este o carte de ”povești” și mituri evreiești.

3. Cum a văzut Isus Scripturile și care trebuie să fie percepția noastră despre ele?

DISCUȚIE

I. SCRIPTURA ESTE INSPIRATĂ DE DUMNEZEU

A. “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (theopneustos), 2Tim 3:16

B. “Oamenii au vorbit de la Dumnezeu”, 2Pet 1:20-21

C. “Aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră”, Mc 7:10, 13

II. SCRIPTURA ESTE CONFIRMATĂ ISTORIC

A. Creația, Mat 19:4

B. Potopul, Mat 24:36-39

C. Distrugerea Sodomei și Gomorei, Mat 10:15

D. Soția lui Lot, Lc 17:32

E. Mana în pustie, Ioan 6:48-51

F. Iona și peștele cel mare, Mat 12:38-41

III. SCRIPTURA ARE AUTORITATE

A. “Scriptura nu poate fi desfiinţată”, Ioan 10:35

B. “se vor împlini Scripturile”, Mat 26:54

C. Porunca lui Dumnezeu vs. datinile oamenilor, Mat 15:2-6

CONCLUZIE

1. “Cercetați Scripturile”, gramatical și lingvistic corespunde cu Isa 34:16

2. Pentru creștin, viziunea corectă asupra Scripturii trebuie să fie similară cu viziunea lui Isus Hristos.

a. Scriptura este INSPIRATĂ de Dumnezeu

b. Scriptura este CONFIRMATĂ istoric

c. Scriptura are AUTORITATE

3. Pentru Isus, ceea ce a spus Scriptura este egal cu ceea ce a spus Dumnezeu.

4. Scriptura este temelia noastră: Profeții și Apostolii – cu Hristos ca fiind piatra din capul unghiului! Efes 2:19-20