Loading…

Pavel și Sila în Bereea

 

Lecția 13

INTRODUCERE

1. Incursiunea lui Pavel în Tesalonic a culminat cu o revoltă a iudeilor ”care nu crezuseră”. În urma acestui eveniment, ”frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea, Fapte 17:1-10a

2. Pavel și Sila pleacă rapid din Tesalonic, nedorind să aducă mai multă persecuție asupra bisericii sau să pună în pericol ”zălogul” pus de către Iason și alți câțiva frați, Fapte 17:6-9

3. În orașul Bereea, Pavel și Sila găsesc o sinagogă din care fac punctul de plecare al lucrării lor, Fapte 17:10b

4. Evreii din Bereea sunt descriși de către Luca ca având „o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic”, Fapte 17:11

5. Exemplul evreilor Bereeni este demn de a fi urmat de către toți oamenii de azi. Prin ce s-au remarcat ei ca având ”o inimă mai aleasă” (”un caracter mai ales” – Biblia NTR)?

DISCUŢIE

I. RÂVNA DE A PRIMI CUVÂNTUL

A. Ai bunăvoința de a asculta, Psa 32:8-9; Pro 2:1-9

B. Dă atenție la felul cum asculți, Lc 8:18; 10:38-42

C. Ascultă ca să înțelegi ce spune Dumnezeu, Pro 18:2, 13

II. SÂRGUINȚĂ ÎN CERCETAREA SCRIPTURILOR

A. Este o binecuvântare, Lc 11:27-28; Mat 7:21-25

B. Este un privilegiu inestimabil, 1Pet 1:10-12; 2Pet 1:19-21

C. Este o datorie sfântă, Ios 1:8; Psa 1:1-3

CONCLUZIE

1. Bereenii au fost învățați de cel mai faimos apostol și teolog al Bisericii primare, cât și autor al celor mai multe dintre cărțile Noului Testament.

2. Când Pavel a predicat Evanghelia, Bereenii au avut inimile deschise și mintea limpede. Astăzi, mulți oameni au mintea limpede dar inimile închise și nu primesc ”sămânța” Evangheliei lui Hristos, Mat 13:15

3. Mintea Bereenilor a fost mai puțin ”animată” de prejudecăți, iar inimile lor au fost mai puțin ”crispate” de răutate, fapt care i-a făcut să fie pregătiți să primească mesajul Evangheliei.

4. Pavel nu a avut niciun motiv să se teamă de acești iudei care ”cercetau Scripturile … ca să vadă dacă ce li se spune este așa.” Dacă ei îl căutau cu adevărat pe Dumnezeu și Cuvântul Său, puteau înțelege cu ușurință că ceea ce propovăduia Pavel era adevărat.

5. Ce învățăm de la acești iudei care ”aveau o inimă mai aleasă”?

a. datoria de a asculta Evanghelia cu o minte deschisă, Apoc 3:20

b. responsabilitatea de a ”cerceta toate lucrurile și de a păstra ce este bun”, 1Tes 5:20-21

c. ostilitatea unei ”inimi lumești” împotriva a ceea ce este bun, 2Cor 4:3-6

6. Fii un Bereean! Arată că ai ”o inimă mai aleasă … primind Cuvântul cu toată râvna” cercetând Scripturile în fiecare zi.