Loading…

Lecții din viața lui Noe

 

INTRODUCERE:

1. Geneza 6: 8-10

a. Noe și arca de cele mai multe ori este privită ca ”o poveste” pentru copii.

b. Cu toate acestea ”povestea” conține de asemenea lecții importante pentru adulți.

c. Principiile pe care le găsim în această ”poveste” sunt aceleași principii pe care Dumnezeu le folosește în prezent.

DISCUŢIE:
I. Noe a fost salvat prin har

1. Situația în zilele lui Noe, Geneza 6: 1-7.

a. Geneza 6: 8 – “Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

b. Noe a fost salvat prin har, arătat printr-un legământ, Geneza 6:18

2. Situația din zilele noastre.

a. Toti au pacatuit, Romani 3: 23

b. Consecința: pedeapsa veșnică, Romani 6: 23.

3. Noi suntem mântuiți prin har.

a. Romani 5: 8; Efeseni 2: 4-8; Tit 3: 3-7

4. Harului lui Dumnezeu pentru noi astăzi este arătat prin Noul Legământ al lui Isus.

a. Matei 26: 28; Evrei 9: 11-15

II. Noe a fost salvat prin credință

1. Credința lui Noe.

a. Noe nu a văzut un potop.

b. Noe nu a văzut, probabil, o ploaie.

c. Noe nu a văzut niciodată o arcă cum Dumnezeu i-a spus să construiască.

d. Dumnezeu a vorbit lui Noe, iar Noe a avut încredere în Dumnezeu.

e. Evrei 11: 7

2. Credința noastră.

a. Niciodată nu ne-am văzut sufletul sau o pata a pacatului pe sufletul nostru.

b. Niciodată nu L-am văzut pe Dumnezeu cum șterge păcatul cu sângele lui Hristos.

c. Niciodată nu am văzut raiul sau iadul, niciodată nu l-am văzut pe Satana.

d. Noe a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem și noi.

e. Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Isus, Evrei 1: 1

f. Trebuie să ne punem încrederea în cuvântul Mântuitorului, Romani 10: 17

3. Astăzi suntem mântuiți prin credință.

a. 2 Corinteni 5: 7 – umblăm prin credință.

b. Efeseni 2: 8 – mântuiți prin credință, (cf. Ioan 3: 16)

c. Noe nu a avut o credință moartă, nici a noastră nu este, Iacov 2: 14-26

III. Noe a fost salvat de la pieire

1. Salvarea lui Noe de la pieire.

a. Geneza 7: 21-23; 1 Petru 3: 20

2. Salvarea noastră de la pieire.

a. 1 Petru 3: 21 – Botezul ne salvează (mântuiește).

b. Petru vorbește despre sfârșit – 2 Petru 3: 3-7

c. Apocalipsa 21: 6

3. Putem fi salvați de la pieire, astăzi.

a. 2 Tesaloniceni 1: 7-9

b. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne supunem Evangheliei.

CONCLUZIE:

1. Noe are multe alte lecții să ne învețe. Să ne amintim trei dintre acestea:

a. Noe a fost salvat prin har.

b. Noe a fost salvat prin credință.

c. Noe a fost salvat de la pieire.