Loading…

Noe

 

INTRODUCERE:

A. La 11 secole după crearea lui Adam și Eva, Lameh a avut un fiu pe care l-a numit “Noe”.

1. Lameh avea 182 de ani când s-a născut Noe.

2. Metusala a fost bunicul lui Noe și a fost contemporan cu Adam pentru 24 de ani.

B. Dar ceva teribil s-a întâmplat, omul a refuzat să mai asculte de Dumnezeu.

1. Geneza 6: 5-6

a. Evrei 6: 4-6

b. Acest lucru s-a întâmplat cu oamenii din zilele lui Noe.

C. “Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6: 8).

DISCUŢIE:

I. Noe a fost un om curajos

1. Noe a fost curajos pentru că a fost singur împotriva lumii.

a. El a trebuit să reziste influenței bunicului și tatălui său.

b. Prea mulți astăzi urmează exemplul rău al membrilor familiei lor.

2. Noe a fost curajos pentru că diferențele nu l-au oprit.

a. El a vorbit cu îndrăzneală în numele lui Dumnezeu.

b. 2 Petru 2: 5

3. Noe a predicat mulți ani fără a converti pe nimeni.

a. Numai familia sa a luat în seamă cuvintele sale.

b. Și noi credem că acum este greu !!!

c. Mulți sunt descurajați astăzi … dar Galateni 6: 9 spune …

d. Noe a semănat sămânța, dar ea a căzut numai pe pământ bătătorit, Matei 13:19.

e. Trebuie să ne amintim 1 Corinteni 3: 6

4. Ar fi minunat dacă am putea converti întreaga lume!

a. Dar Isus a spus … Matei 7: 13-14

b. Trebuie să fim la fel ca Noe, să ne facem partea noastră și Dumnezeu să aibă grijă de restul.

II. Noe a trăit prin credință

1. Evrei 11: 7

a. Observați că Noe “plin” de o teamă sfântă “a făcut” un chivot (corabie, arcă).

b. Actiunea descrie credința lui Noe.

2. Dacă Noe nu ar fi fost un om de acțiune, el nu ar fi fost un om credincios.

a. Credința trebuie să se supună / credința zadarnică nu se supune.

3. Iacov 2:22, 24

a. Credința produce fapte de ascultare.

b. Nici un om nu a fost binecuvântat vreodată datorită credinței sale până când această credință nu s-a manifestat prin acte de ascultare.

III. Noe a fost ascultător de Dumnezeu

1. ”Ascultare” este cuvântul care descrie cel mai bine viața lui Noe.

2. Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o arcă și i-a dat dimensiuni exacte și o listă de materiale.

a. “Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul” (Geneza 7: 5)

3. Astăzi avem dimensiunile și materialele pentru ”o altă arcă” – Biserica.

4. Dacă nu construim această ”arcă” în conformitate cu modelul lui Dumnezeu, ea se va scufunda!

CONCLUZIE:

A. Noe este un exemplu care ar trebui imitat în:

1. Curaj

2. Credincioșie

3. Ascultare