Loading…

Umblați în El

 

Coloseni 2:6-7

INTRODUCERE

1. Viața creștină în esență este progresivă. Legea care guvernează viața spirituală implică o creștere permanentă și activă; dacă nu creștem, încetăm să mai trăim spiritual.

2. Col 2:6 „Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El..”

3. Cuvântul „umblați” exprimă conduita generală a creștinului și procesul de progres în formarea caracterului individual.

4. Acesta este un principiu fundamental pentru viața creștină. Nu putem desăvârși în trup (în firea pământească) ceea ce am început în Duh, Gal 3:3

5. Cum să ”umblăm” în Hristos “întăriţi prin credinţă… sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu”?

 

DISCUȚIE

I. Nu ca Ceilalți – Efes 4:17-24; 2Cor 6:14-18

II. Nu Potrivit Cărnii – Rom 6:4-7; 8:1-4

III. Cu Grijă (circumspect) – Efes 5:15; Col 4:5

IV. Vrednici de Chemare – Efes 4:1; Col 1:9-12

V. Prin Credință – 2Cor 5:7; 1Ioan 1:7; 3Ioan 4

VI. În Dragoste – Gal 5:6; 1Tes 1:3; Efes 5:2

 

CONCLUZIE

1. Credința nu este o auto-dezvoltare a bunătății umane înnăscute, așa cum mulți în ziua de azi cred și învață. Credința este o „primire” – primirea unui dar, iar acesta este un dar divin. Este creșterea și dezvoltarea supranaturalului în om, „Hristos în voi nădejdea slavei”, Col 1:27

2. Credinciosul este înrădăcinat în Hristos, ca un copac sădit într-un sol ferm, el este zidit în Hristos, ca o clădire pe o temelie sigură. Creștinul ca un copac și ca o clădire, trebuie să fie înrădăcinat în adevărul care i-a fost demonstrat ca fiind divin și atotputernic, 1Tes 1:13

3. În El, putem și vom crește în credință cu mulțumire, Filip 1:9; Rom 15:13