Loading…

Lucruri de reținut

2Petru 1:12-13

INTRODUCERE

1. În cea de a doua și ultima sa epistolă, scrisă aproape de sfârșitul vieții sale, apostolul Petru le-a spus fraților săi:”… voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi… să vă ţin treji aducându-vă aminte.” 2Pet 1:12-13

2. Cu cât îmbătrânim, cu atât trebuie să apreciem mai mult lucrurile care ni se reamintesc. La fel ca multe altele, memoria noastră nu este ceea ce era, așa că este bine ca ceva, sau cineva să ne amintescă de programările la medic, de aniversarea căsătoriei, de zilele de naștere ale celor din familie, rude, prieteni, ce să cumpărăm etc.

3. Deseori este bine pentru noi să ne reamintim unele lucruri de bază în legătură cu viața noastră spirituală. Aceste lucruri sunt fundamentale. Toți cei care suntem creștini le cunoaștem. Totuși, este bine să ne reamintim din când în când de ele, astfel încât ele să fie totdeauna ”proaspete” în mintea noastră.

DISCUȚIE

I. Amintește-ți CINE EȘTI, 1Ioan 3:1-2; Gal 3:26, 29; 4:4-7

II. Amintește-ți de ce EȘTI AICI, Psa 122:1; Evr 10:25; Efes 4:15-16

III. Amintește-ți de ce TE ÎNCHINI, Ioan 4:23; Apoc 4:9-11; Col 1:12-14

CONCLUZIE

1. Petru tocmai le-a scris creștinilor despre promisiunea intrării în ”Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2Pet 1:11). Deoarece intrarea în această Împărăție este atât de importantă, Petru consideră că este necesar ca să le reamintească elementele de bază ale vieții creștine.

2. ”Tari” (”sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi” v12) este același cuvânt tradus ”întărești” în Lc 22:32, când Isus i-a spus lui Petru ”după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi”. Aici, Petru a împlinit acea poruncă a lui Isus. El ne întărește și pe noi amintindu-ne principiile de bază ale vieții creștine.

3. Un sportiv care se pregătește să meargă la o competiție va exersa aceleași elemente din nou și din nou. Chiar dacă cunoaște foarte bine acele elementele tehnice, el face acest lucru pentru că îți dorește victoria.

4. Trebuie să ne reînprospătăm memoria cu ceea ce știm deja pentru a nu uita, pentru a ne îmbunătăți cunoștințele și pentru a pune în practică principiile lui Dumnezeu.

5. Trebuie să fim înrădăcinați în credința adevărului, astfel încât să nu ”plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură”, Efes 4:13-1