Loading…

Nu te împotrivi!

Fapte 26:19

INTRODUCERE

1. Când Saul din Tars (cunoscut mai târziu sub numele de apostolul Pavel) era pe drumul către Damasc, Domnul Isus i s-a arătat într-o lumină orbitoare, Fapte 26:12-14
2. Isus s-a identificat și l-a însărcinat pe Saul cu o lucrare, Fapte 26:15-17
3. Însărcinarea dată lui Saul cu privire la evrei cât și la neamuri a fost clară, Fapte 26:18

a. ”să le deschizi ochii”
b. ”să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu”
c. ”să primească iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi”

4. Fapte 26:19 ”De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.” (”n‑am fost neascultător” – NTR)
5. Nimeni nu ar trebui să nu asculte de Dumnezeu care S-a descoperit într-o manieră atât de puternică.
6. Această ”vedenie cerească” l-a învățat pe Pavel, că:

 

DISCUȚIE

I. Era Un Ignorant, Fapte 26:9-12; 8:1, 3; 1Tim 1:13

II. Era Un Păcătos, 1Tim 1:15; 1Cor 15:9; Ezec 36:25-32

III. Avea Nevoie De O Schimbare, Fapte 26:4-5; Gal 1:13-14; Filip 3:6-8

 

CONCLUZIE

1. Fapte 26:19 ”n‑am fost neascultător” (NTR). Saul din Tars, fariseul, ar fi putut să nu asculte. Voința lui era liberă, dar nu putea trăi cu un ”cuget curat” decât ascultând de Hristos. Isus era ”Domnul”, iar singura întrebare a lui Saul a fost: „Doamne, ce vrei să fac?” Fapte 9:6

2. O primă caracteristică a unei inimi convertite este credința care se manifestă prin supunere. Prin credința în Isus, primim iertarea păcatelor și o moștenire, Fapte 26:18

a. ”prin sângele Lui, iertarea păcatelor” Efes 1:7
b. ”Duhul Sfânt …care este o arvună a moștenirii noastre” Efes 1:13-14

3. A-L vedea pe Hristos cu ”ochii credinței” înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu revelat ca Mântuitor, cât și oportunitatea unui nou început, al unei vieți spirituale, 2Cor 5:17

4. „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” Evr 3:15