Loading…

Nu este frică de Dumnezeu

 

Psalmul 36:1-12

INTRODUCERE

1. Trăim într-o epocă marcată de necredință. Acest lucru a fost o caracteristică a acestei lumi de milenii, Psalmul 36:1

2. Acest scurt psalm contrastează răutatea celor răi și plinătatea iubirii și a neprihănirii care Îl caracterizează pe Dumnezeu, un Dumnezeu pe care cei răi îndrăznesc să-L jignească.

3. Psalmul se împarte în trei strofe:

a. imaginea omului rău, versetele 1-4

b. bunătatea lui Dumnezeu, versetele 5-9

c. rugăciunea și exprimarea încrederii celui credincios, versetele 10-12

4. Astăzi, mulți oameni (chiar și dintre creștini) și-au pierdut respectul față de Dumnezeu, de sfințenia Sa, de Cuvântul Său.

DISCUŢIE

I. DE CE SĂ ARĂTĂM RESPECT LUI DUMNEZEU

A. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și ne susține, Fapte 17:28-29

B. Pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru spiritual, Galateni 3:26-27

C. Pentru că Dumnezeu este Mântuitorul, Stăpânul și Judecătorul nostru, Evrei 12:28-29

II. UNDE TREBUI SĂ ARĂTĂM RESPECT LUI DUMNEZEU

A. Oriunde! Prezența lui Dumnezeu face ca fiecare loc să fie ”sfânt”, Exod 3:5-6

B. Dumnezeu trebuie să fie respectat în Templul Său, în Biserică, 1 Corinteni 3:16-17

C. Teme-te de Dumnezeu în adunare, pentru că ești pe ”pământ sfânt”, Psalmul 89:7

III. CUM SĂ ARĂTĂM RESPECT LUI DUMNEZEU

A. Supune-te lui Dumnezeu în tăcere, Habacuc 2:20

B. Supune-te lui Dumnezeu în toate lucrurile, Coloseni 3:17, 23

C. Trăiește-ți viața în sfințenie, 1 Petru 1:15-17

CONCLUZIE

1. Trebuie să ne venim în fire și să nu mai păcătuim, 1 Corinteni 15:34

2. Trebuie să fim diferiți de cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu și nu se tem de El.

3. Noi umblăm pe ”pământ sfânt” și viețile noastre trebuie să reflecte respect față de Dumnezeu.

4. Dacă nu, vom fi nimiciți de mânia lui Dumnezeu! Evrei 12:29