Loading…

Relația noastră cu Isus

 

Ioan 14:19-24

INTRODUCERE

1. Credința este personală și implică o relație personal cu Isus, Gal. 2:20

2. ”Veți cunoaște…”, ”acela Mă iubește…”, ”Cine are poruncile Mele și le păzește…” (Ioan 14:20-21). Încrederea, iubirea și ascultarea de Isus sunt toate dependente una de alta și sunt baza relației noastre cu Domnul nostru.

3. ”Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu…” (vs. 23). Dacă Îl iubim pe Isus, vom arăta aceasta printr-o iubire adevărată pentru Cuvântul Său, nu o iubire care doar admiră Cuvântul Său, ci una care se supune și împlinește Cuvântul Său.

4. Fiecare credincios este adus într-o relație de intimitate cu Isus Hristos, astfel încât în Isus credinciosul este îndreptățit, sfințit și răscumpărat, 1Cor. 1:30

DISCUŢIE

I. PĂRTĂȘIA NOASTRA CU ISUS

A. Părtășie cu Tatăl și cu Fiul, 1Ioan 1:1-4

B. Umblăm în lumină (practicăm adevărul), 1Ioan 1:5-7

C. Păzim poruncile Sale, 1Ioan 2:3-6

II. RELAȚIA CREȘTINILOR CU ISUS

A. Isus este Învățătorul nostru, Ioan 13:13; Luca 6:40

B. Isus este Domnul nostru (stăpân, conducător), Ioan 20:28; Luca 6:46

C. Isus este Marele nostru Preot, Evr. 4:14; 10:19-21

D. Isus este Păstorul nostru, Ioan 10:11, 14, 27-29

CONCLUZIE

1. Fiecare descriere a relației noastre cu Isus este condiționată de o credința care se supune, și nu de o așa-numita ”prezență permanentă a Duhului lui Hristos în creștin”.

2. Prin intermediul Evangheliei Sale, trăind prin credință, ascultând de voința Lui, avem părtășie cu Isus (Hristos locuiește în inimile noastre prin credință), Efes. 3:17