Loading…

Împlinitori ai Cuvântului

 

Iacov 1:22-24

INTRODUCERE

1. În lumea antică, oamenii erau obișnuiți să asculte diverși învățători. Când un om îl urma pe acel învățător și încerca să trăiască potrivit principiilor acestuia, omul respective era recunoscut ca ucenic al acelui învățător. Isus caută ucenici, nu doar ascultători.

2. Să începi un lucru este destul de ușor, provocarea constă în finalizarea acestuia.

3. Să ne uităm la învățăturile pe care Domnul Isus le dă celor șapte biserici din Asia în ceea ce privește a fi ”împlinitori ai Cuvântului”.

DISCUŢIE

I. Amintește-ți care este scopul adevărului: Apocalipsa 2:1-5 – Efes

A. Lucrători responsabili, perseverenți, susținători ai adevărului. O biserică ”sănătoasă”. Însă au părăsit prima lor dragoste!

B. 1 Timotei 1:5 – ”Ţinta poruncii este dragostea…”

II. Vezi lumina de la ”capătul tunelului”: Apocalipsa 2:8-10 – Smirna

A. Ți-L poți imagina pe Isus spunându-ți asta? Suferinţă? Încercare?

B. Zece zile: Nu este prea mult! 2 Corinteni 4:16-18

III. Arată interes pentru sufletele altora: Apocalipsa 2:12-16 – Pergam

A. Imaginați-vă pe cineva dintre noi, luat și ucis din pricina credinței!

1. Rezultatul? Să găsim o cale să ne înțelegem, să acceptăm diferențele doctrinare chiar dacă unii vor fi determinați să păcătuiască.

2. Balaam: proroc al V.T.–Numeri 25:1-9

B. Două extreme:

1. Efes: Adevărul i-a ”spulberat” pe cei răi și pe ”apostoli” (folosit ca armă).

2. Pergam: Acceptarea compromisului i-a condamnat pe unii la pieire.

IV. Nu compromite adevărul, ține la standard: Apocalipsa 2:18-20 – Tiatira

A. Izabela – a avut un singur lucru în mintea ei, să obțină ce a vrut cu orice preț (via lui Nabot – 1 Împărați 21:1-16).

B. Noi ”cântărim” lucrurile în fiecare zi – muncă vs. familie / răbdare vs. acțiune / mustrare vs. ”iertare” – ce este corect să fac?

V. Privește înainte, nu te baza pe realizările trecutului: Apocalipsa 3:1-3 – Sardis

A. Au avut o bună reputație – fapte bune înfăptuite în trecut?

B. Evrei 10:32-35 – nu le uitați!

VI. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze prin tine: Apocalipsa 3:7-8 – Filadelfia

A. Isus deschide uși, oferă ocazii. Aveau ”puțină putere” – nu erau mari în ochii lor sau ai altora.

B.  Roagă-te pentru oportunități și ”vezi”, fi un ”propovăduitor” (Ioan 9:25)

CONCLUZIE

1. Hotărăște-te: Nu căuta să fii (în) ”mijlocul drumului”- Apocalipsa 3:14-16– Laodiceea

2. Simpla auzire a Cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă pentru a ne oferi o temelie sigură. Este necesar ca noi să fim, de asemenea, împlinitori ai Cuvântului Său. Dacă nu, atunci: ”păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.” (Num. 32:23)

3. Păcatul de a nu face nimic, Luca 6:46-49